20. 8. 2019

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Jablonci nad Nisou a vodovodu a kanalizace v Mostě

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích, v ulicích Na Úbočí a Na Samotě, a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mostě, v ul. Alej B. Němcové a okolí. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovody v jabloneckých ulicích Na Úbočí a Na Samotě se zástavbou panelových domů jsou neznámého stáří a ve špatném technickém stavu, zkorodované, inkrustované a poruchové. Jsou uloženy v místních asfaltových komunikacích, betonové dlažbě a v zeleném pásu. Na sídlišti byl centrální ohřev vody nahrazen lokálním ohřevem v každém domě, proto potrubí trpí nárazovým odběrem vody a častými zákaly, což je důvodem reklamací i výzvy Krajské hygienické stanice, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Kanalizace v této lokalitě je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek, osazení dvou podzemních hydrantů a napojení na navazující stávající řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 7. listopadu 2017.

Další akcí je rozsáhlá rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v Mostě v ulicích Alej Boženy Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára a Na Vyhlídce. Vodovod v uvedené lokalitě se zástavbou rodinných domů je tvořen úseky uvedených do provozu v letech 1935 – 1951. Řady jsou dožilé a poruchové. Kanalizace pochází z roku 1960. Potrubí vykazuje korozi místy nad 50 %, praskliny, díry ve dně a prorůstající kořeny. Kanalizační výtlak je inkrustovaný. Kanalizace a vodovod jsou vedeny převážně v místní asfaltové komunikaci. SVS rozhodla o jejich rekonstrukci převážně v nových trasách, pouze v části ulice Jána Kollára a Na Vyhlídce dojde k uložení vodovodu bezvýkopem do stávající trasy. Součástí stavby je přepojení stávajících 22 domovních vodovodních přípojek, 26 kanalizačních přípojek a propoje rekonstruovaných úseků na stávající řady a stoky.

Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny nabytí právní moci stavebního povolení (předpoklad 34. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do dvanácti měsíců od předání staveniště, tj. do 10. srpna 2018. Stavba SVS bude realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k rekonstrukci konstrukčních vrstev komunikace Alej B. Němcové. Rekonstrukce vodovodu v ul. Alej B. Němcové (od křižovatky ulic Alej B. Němcové a Spojovací až po dům č.p. 1179/31 v ul. Alej B. Němcové) mají být dokončeny nejpozději do 15. září 2017. Dále bude stavba pokračovat v ul. Spojovací, U Školy, Jana Kollára a Na Vyhlídce, a to nejpozději do 31. prosince 2017. Druhá část rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Alej B. Němcové (od domu č.p. 1179/31 až ke křižovatce Chmelná a Jana Opletala) bude pokračovat dle klimatických podmínek v roce 2018.

Naše voda, plánek lokality (Jablonec) SVS

16.8.2017 3.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1