18. 2. 2019

25.10.2018 6.05, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Čepirohách

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Čepirohách, jež jsou místní částí statutárního města Mostu, v lokalitě u hřiště, nevyhovující úsek vodovodu v celkové délce 124,8 metrů. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořen ocelovým potrubím DN 150, uvedeným do provozu roku 1984. Řad je dožilý a inkrustovaný. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Rekonstrukce potrubí bude prováděna částečně v otevřeném výkopu a částečně bezvýkopovou technologií – reliningem. Nové vodovodní potrubí z tvárné litiny TLT DN150, PN10 bude v úseku 0,0 – 0,0408 primárně ukládáno ve stávající trase v otevřeném výkopu a potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD 100RC+ SLM 3.0 d90/5,4 SDR17 PN10 v úseku 0,0408 – 0,1248 pomocí bezvýkopové technologie – relining, kdy bude nové potrubí zataženo do starého původního potrubí. Pro provedení této technologie jsou nutné strojní jámy pro osazení zatahovacího stroje, trubní jámy pro zavedení potrubí k původnímu potrubí z opačné strany než je zatahovací stroj a lokální výkopy pro přepojení domovních přípojek.

Zásobování pitnou vodou v době stavby je navrženo provizorním vodovodem z potrubí HDPE100 d110/10 mm, 50,0 m. Provizorní vodovod bude napojen na stávající potrubí DN150 na začátku úseku v km 0,1820 a povede až na armaturní uzel v km 0,0408. Jako náhradní zásobování v době přepojování provizorního a nově zrekonstruovaného vodovodu bude v obci Čepirohy provozovatelem přistavena cisterna s pitnou vodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. října 2018. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018.

Naše voda, plán lokality: SVS

25.10.2018 6.05, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Vodlesa

Kalendář Akcí

<< Únor 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Fotoblog

více >

RYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORARYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORA
Foto: Nina Havlová

Video dne

více >