20. 8. 2019

8.11.2018 8.26, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci úpravny vody Vlastislav

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další plánovanou investiční akci roku 2018: Ve Vlastislavy provede stavebně-technologickou rekonstrukci úpravny vody za 84 milionů korun. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Úpravna vody Vlastislav byla uvedena do provozu v roce 1976. Úpravna vody Vlastislav je součástí vodovodu Třebívlice – Lovosice postaveného v polovině 70 let dvacátého století. Upravuje surovou vodu z podzemních zdrojů v okolí Vlastislavy (cca 7 km západně od Lovosic). Rozhodující objem upravené vody je řadem „A“ gravitačně dodáván do vodojemu Třebenice, ze kterého je voda dodávána do spotřebiště a může být gravitačně předávána do vodojemů Čížkovice Nový a přes něj dále do vodojemu Sulejovice, z něhož mohou být zásobovány Lovosice. Malé objemy vody (méně než 1 l/s) jsou z úpravny vody Vlastislav čerpány do vodojemů Skalka a Lipá, z nichž jsou přímo zásobována drobná spotřebiště.

V těsné blízkosti úpravny vody Vlastislav se nachází zdroj Kaple, ve kterém voda vyvěrá z podzemí. Voda z tohoto zdroje je dezinfikována (dávkování chlornanu sodného) v šachtě v blízkosti Kaple a odváděna do řadu „A“, kterým je společně s vodou upravenou v úpravně vody Vlastislav dopravována do vodojemu Třebenice.

Principem stávající úpravy je oxidace rozpustných sloučenin železa a manganu a separace vzniklých nerozpustných sloučenin na pískových rychlofiltrech. Uvedený princip technologie úpravy vody se rekonstrukcí nemění. Kvůli zachyceným vyšším koncentracím síranů a výjimečně i dusičnanů se navrhuje jednak smísení vody z vrtů s vodou ze zdroje Kaple, jednak prostorová a hydraulická rezerva pro budoucí možné umístění technologie k odstraňování těchto látek pomocí reverzní osmózy.

Vzhledem ke špatnému stavu stavebních konstrukcí budou provedeny rozsáhlé úpravy budovy, zahrnující rozsáhlou rekonstrukci samotné budovy úpravny vody s významnou redukcí jejího objemu, výstavbu nového převážně podzemního objektu čerpací stanice, rekonstrukci kalových lagun a rekonstrukci a dostavbu trubních propojů. Součástí projektu je jak stavební, tak technologická část rekonstrukce. Princip technologie odželezování a odmanganování podzemní vody oxidací s následnou jednostupňovou separací na pískových filtrech zůstává zachován, ovšem veškerá zařízení strojně-technologická a převážná většina elektrotechnologie a systém řízení technologického procesu budou nové.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. listopadu 2018. V následujících týdnech bude zhotovitelem vybudováno zařízení staveniště, a s ohledem na klimatické podmínky budou zahájeny bourací práce, dojde k vyklizení celé úpravny. Vlastní stavební a technologické práce započnou po skončení zimních měsíců. Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 24 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. listopadu 2020. Následovat bude roční zkušební provoz.

Naše voda, plánek SVS

 

8.11.2018 8.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1