10. 8. 2022

SVS zahajuje rekonstrukci úpravny vody Holedeč

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – kompletní rekonstrukci úpravny vody (ÚV) Holedeč, která dodává vodu pro zhruba 5 000 obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík, s tím, že se jedná o největší letos zahajovanou stavbu SVS.

ÚV Holedeč byla uvedena do provozu v roce 1933. Zdrojem surové vody pro úpravnu vody je jedenáct vrtů umístěných v okolí úpravny vody. Upravenou vodou je přímo z výtlačného potrubí zásobována obec Holedeč a Holedeček, dále je voda přiváděna do vodojemu Žatec STP. Další výtlačný řad vede upravenou vodu do vodojemu Skalka pro obce Hřivice, Kluček. Úpravna vody zásobuje rovněž vodojem pro obec Měcholupy. Úprava podzemní vody z místních vrtů je jednostupňová, separační stupeň tvoří písková filtrace. Do upravené vody na výstupu z ÚV je dávkován prostředek Albaphos, pro zabránění koroze přiváděcích a zásobovacích řadů. Stavební stav a stav technologie ÚV Holedeč odpovídá době pořízení. Stavební konstrukce jsou udržované, vyžadují však sanační zásahy. Technologické celky postupně dožívají. Problémem provozu ÚV je obsah železa a manganu v surové vodě. Pro zajištění potřebné kvality vyrobené vody a pro možnost využití vydatnosti zdrojů, tj. zvýšení kapacity ÚV, je nutná její rekonstrukce.

Po rekonstrukci bude ÚV přebudovaná na dvoustupňovou linku. Podstatou rekonstrukce je především doplnění prvního separačního stupně (tj. lamelového separátoru), náhrada stávajících dožilých zařízení a zvýšení automatizace dávkování a provozu úpravny vody. Nový objekt separačního stupně bude umístěn v místě, kde se v dnešní době nacházejí sklady a garáže, které budou v rámci rekonstrukce zbourány. Filtrace bude využívána jako druhý separační stupeň. V rámci rekonstrukce bude i provedena komplexní výměna přítokových potrubí a armatur (včetně napájení, ovládání) v prostoru objektu ÚV. Výkon ÚV po rekonstrukci: maximální 60 l/s, průměr 30 l/s, minimum 15 l/s. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 24 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 25. dubna 2020.

Další akcí SVS je také rekonstrukci vodovodu a kanalizace v České Lípě, v ulicích Luční a Šrámkova. V uvedených ulicích se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 90 z roku 1975. Potrubí je značně poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující stav kanalizace, ta je provedena z kameniny průměru DN 250 a DN 300. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1973. Potrubí je netěsné, popraskané, místy chybí části trub, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizační stoky za nové potrubí z kameniny DN 300 v celkové délce 279,0 m, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí DN 150÷200. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu za nové potrubí z polyetylenu PE 90 v celkové délce 309,2 m, vč. přepojení domovních přípojek d32. V prostoru křižovatky ulic Šrámkova x Janáčkova bude rekonstruovaný vodovod napojen na stávající vodovod LT 80/PE 90. V ul. Šrámkova, v blízkosti č. p. 2442, bude vodovod ukončen a bude zde osazen podzemní hydrant, který bude sloužit jako vzdušník. V prostoru křižovatky ulic Luční x U Výtopny bude rekonstruovaný vodovod napojen na stávající vodovod PE 90/PE 63. Na rekonstruovaném řadu v ulici Luční je v současné době osazen nadzemní hydrant, který bude v rámci stavby zrušen. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu bude prováděna v ulici Šrámkova kryté asfaltobetonem a v ulici Luční z části v komunikaci kryté asfaltobetonem a z části v chodnících a vjezdech se zámkovou dlažbou a v zeleni. Rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z větší části uloženo do společného výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou začátkem července a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 18. listopadu 2018.

Naše voda, foto (ÚV Holedeč) SVS

 

 

15.6.2018 5.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

ÚPRAVA KORYTA BOTIČE V ZÁBĚHLICÍCHÚPRAVA KORYTA BOTIČE V ZÁBĚHLICÍCH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2022 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4