3. 8. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizací a vodovodů v Jablonném v Podještědí a v Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Liberecku souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a 116 let starého vodovodu v Jablonném v Podještědí, ve Švermově ulici, a také rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Ústí nad Labem. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stoka neznámého stáří v Jablonném v Podještědí  je tvořena betonovým potrubím a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka –  potrubí je popraskané a s netěsnými spoji. Litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1901 v téže lokalitě je opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Vodovod i kanalizace jsou uloženy převážně v místních komunikacích. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. K výměně potrubí dojde položením do otevřeného paženého výkopu ve stávající trase a niveletě. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace. S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti navíc musí předcházet jiné investiční akci SVS – rekonstrukci vodovodu a kanalizace v komunikaci II/270. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou 10. dubna 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 3 měsíců, tj. do 30. června 2017.

Další akcí je rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a v místě křižovatky ulic Hrbovická, Majakovského a Tovární v krajském městě Ústí nad Labem.  V Hrbovické ulici v městské části Předlice je jednotná gravitační kanalizace z betonu vejčitého z roku 1930 je v havarijním stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: materiál je silně zkorodovaný a popraskaný, takže po celém obvodu je viditelná zemina. Místy je stoka zborcená a kamera vůbec neprojede. V místě křižovatky je vedena betonová kanalizace, která odvádí odpadní vody ze čtyř městských domů. V těsném souběhu s kanalizací je Hrbovickou ulici veden litinový vodovod, který pochází z roku 1968. Řad je také v nevyhovujícím technickém stavu a často poruchový. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 2,5 metrů. Vzhledem k plánované výstavbě kruhového objezdu v místě křižovatky rozhodla SVS o výměně kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a dostavbě krátkých úseků vodovodu s vymístěním sítí SVS z původní trasy v křižovatce.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek a hydrantů, domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, výstavba devíti nových kanalizačních šachet a napojení na navazující stávající vodovodní řady a stoku. Stávající řady a stoka budou zrušeny. Investorem stavby je SVS, stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. Srpna 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanými investičními akcemi statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje – výstavbou kruhového objezdu v místě křižovatky a rekonstrukcí komunikace Hrbovická – Majakovského.

Naše voda, plánek lokality (Jablonné v Podještědí) SVS

7.4.2017 2.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6