15. 8. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Liberci a vodojemu v Lubenci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Liberci souběžnou rekonstrukci dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu v lokalitě dolního centra, a v Lubenci na Lounsku rekonstrukci vodojemu Záhoří. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Akce v Liberci se podle něj týká asfaltových a dlážděných místních komunikací v ulicích Lucemburská, Vrabčí, Na Svahu, Na Příkopě, Na Poříčí a Bednářská, a v nezpevněných plochách mezi ulicemi Širokou, Resslovou a Vrabčí. V uvedených ulicích je jednotná kanalizace tvořena úseky vesměs neznámého stáří. Jak prokázala kamerová prohlídka tam, kde bylo možné kamerou projet, jsou stoky staticky narušené, se silným obrusem stěn, popraskané a s netěsnými spoji. Také vodovodní řady v uvedených ulicích jsou dožilé, inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 31 domovních vodovodních a 57 kanalizačních přípojek, jakož i napojení na stávající navazující řady a stoky.

Investorem stavby je SVS. Stavba SVS bude rozdělena do let 2017 – 2018 podle požadavků města a v koordinaci s jeho naplánovanými akcemi k obnově povrchů komunikací. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. dubna 2017. Stavební práce začínají právě v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být letošní etapa dokončena do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 31. srpna 2017. Obdobně proběhne v roce 2018 druhá etapa prací, které mají být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2018.

Další investiční akcí je rekonstrukce nevyhovujícího vodojemu Záhoří u Lubence, který slouží k zásobování pitnou vodou pro řadu obcí v lokalitě. Vodojem Záhoří slouží k zásobování pitnou vodou pro řadu obcí: pro část obce Lubenec, Drahonice, Řepany, Ležky, Malměřice, Petrohrad. Voda je do něj dodávána z přívodního řadu mezi vodojemy Libkovice a Podbořany, z vodního zdroje úpravna vody Žlutice. Vodojem pochází ze 70. – 80. let minulého století, v současné době je objekt ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu.  Stavební část zahrnuje rekonstrukci vnějšku i vnitřních prostorů objektu. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované potrubí a armatury, nově bude potrubí nerezové. Budou rovněž provedeny potřebné úpravy na dalších potrubích: přítoku do vodojemu, odtoku, bezpečnostního přepadu, vypouštění a tlakové sondy. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 20. září 2017. Stavba SVS bude probíhat za provozu vodojemu s krátkodobými plánovanými odstávkami.

Naše voda, plánek lokality (Liberec) SVS

5.4.2017 2.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6