4. 12. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Sosnové a ČOV v Kadani

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánované investiční akce roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících kanalizačních stok v obci Sosnová a stabilizaci odtoku a zkapacitnění strojního zahuštění kalu v čistírně odpadních vod (ČOV) Kadaň. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající předmětná kanalizace v Sosnové je tvořena úseky z rozdílných materiálů i profilů – stoky z roku 1976 jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Potrubí z kameniny vykazuje průhyb 30 % a je popraskané. Potrubí z PVC vykazuje průhyb v jednotlivých úsecích 30 – 70 %. Jsou zde zřejmé nedostatečné spádové podmínky a krytí potrubí, netěsné spoje trub a vrostlé kořeny. Průhyb potrubí způsobuje časté vytápění sklepů místních obyvatel. SVS proto rozhodla o rekonstrukci. V souběhu vedený vodovod je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce revizních šachet na trase. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou od 29. května a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017.

ČOV v Kadani s kapacitou 19 250 EO (ekvivalentních obyvatel) na jednotné kanalizaci je mechanicko-biologická, s jednou usazovací nádrží, s anoxickým selektorem, předřazenou denitrifikací, s nitrifikací a s chemickou eliminací fosforu. ČOV Byla v letech 2005-2006 zrekonstruována, v některých obdobích (červen až září) je ale projektovaná kapacita ČOV překračována.  Pro zvýšené zatížení ČOV jsou pak stávající strojní zahuštění přebytečného kalu a výkon dmychadel k provzdušnění aktivačních nádrží kapacitně nedostatečné. Zároveň je zapotřebí zajistit optimalizaci dávkování síranu železitého k zajištění stability odtoku v hodnotě fosforu (Pcelk). V rámci investiční akce SVS bude proto na ČOV provedena stavební rekonstrukce dožilého objektu strojovny vč. střechy a elektroinstalace, ale i doplněna technologie a instrumentace. Dojde k demontáži stávajícího strojního zahuštění kalu a chemického hospodářství a instalaci pásového zahušťovače včetně chemického hospodářství s vyšším výkonem. Do dmychárny se doplní další dmychadlo s napojením na stávající rozvody vzduchu včetně drobných úprav potrubí. Zároveň dojde k osazení nového analyzátoru pro optimalizaci dávkování síranu železitého. Bude vyměněno PC pracoviště na velínu a doplněn řídicí systém. Stavba bude probíhat za provozu. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 18. prosince 2017. Poté bude zahájen roční zkušební provoz.

Naše voda, plánek lokality (Sosnová) SVS

 

 

23.5.2017 3.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Prosinec 2020>>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3