13. 7. 2020

27.7.2016 11.16, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci části přivaděče Želenice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovující části přivaděče, zásobujícího obec Želenice a dál obec Braňany. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětná část přívodního řadu je určená k zásobování obce Želenice a dál Braňany pitnou vodou z úpraven vody Hradiště a III. Mlýn. Přivaděč byl uveden do provozu v letech 1963-1964. Je součástí vodovodu „Most“. Úsek navržený k rekonstrukci je mezi armaturní šachtou Ovčín a čerpací stanicí Želenice, která je mimo provoz, protože za běžných podmínek je tlak v potrubí pro gravitační nátok do vodojemu Braňany dostatečný. Potrubí je tvořené úseky z azbestocementu vnitřního průměru 200 a 150 mm a z oceli vnitřního průměru 150 mm. Trasa vede přes pastviny, louky, pole, meze a křovinatý porost – vše v soukromém vlastnictví, a to v hloubce 1,4 – 2,2 metru. Přivaděč je často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci, a to zároveň s kratším úsekem zásobního úseku od vodojemu Želenice (z litiny vnitřního průměru 100 mm), který rekonstruovaný úsek přivaděče kříží.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci přivaděče použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v délce 1142,2 metrů.  Rekonstrukce odbočky k vodojemu a zásobního řadu pro Želenice bude provedena za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu 110 mm v celkové délce 43,1 metrů. Součástí stavby je nové vystrojení objektů na trase – armaturních šachet Ovčín a Želenice, vodojemu Želenice a čerpací stanice Braňany.  Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu v původních trasách. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. června 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (31. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 72,9 milionů korun bez DPH.

Naše voda

27.7.2016 11.16, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2