19. 9. 2020

SVS zahajuje rekonstrukce vodovodů v Ústí nad Labem a v Mostě

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Ústí nad Labem a Mostě další plánované rekonstrukce poruchových vodovodů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající zásobní vodovod v Ústí nad Labem, který je veden v mostní konstrukci železničního mostu přes Labe, byl uveden do provozu roku 1974.  Vede z vodojemu Větruše a je určen k zásobování Střekova a je opakovaně poruchový. Proto je předmětem rekonstrukce, jejíž součástí je i nové vystrojení armaturních šachet na obou březích.

Investorem stavby je SVS. V týdnu od 25. května 2015 budou zahájeny výkopové práce u obou krajních pilířů mostu, následovat bude vlastní pokládka potrubí na mostní konstrukci. Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. srpna 2015. Stavba je prováděna v časové koordinaci s akcí Správy železniční dopravní cesty, která provádí kompletní rekonstrukci ocelové mostní konstrukce. Při výměně vodovodu tak bude využito lešení nainstalované k rekonstrukci mostu. Zásobování lokality Střekov během stavby SVS bude zajištěno položením provizorního vodovodu.

SVS již také zahájila rekonstrukci vodovodu v Mostě, U Věžových domů. Vodovody v uvedené lokalitě pocházejí z roku 1963. V souběhu vedená betonová kanalizace z roku 1960 podle SVS rekonstrukci nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 20 domovních vodovodních přípojek na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. března 2015. Stavební práce budou zahájeny v týdnu od 18. května a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2015.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. Z letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme již celých 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce budou zrekonstruovány poruchové úseky vodovodů v ulicích U Věžových domů, Ve Dvoře a Obránců míru, na které je připojeno přibližně 1500 obyvatel.“

Naše voda, plánek lokality (Ústí nad Labem) SVS

22.5.2015 7.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4