8. 8. 2020

SVS zahajuje intenzifikaci čistírny odpadních vod v Tisé

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Tisá. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ČOV je mechanicko – biologická tvořená sdruženým objektem mechanického předčištění a kalovým silem o objemu 100 m3. Recipientem je potok Tisá. Odvoz kalu k dalšímu zpracování je na ČOV Ústí n. L. Do kanalizace natéká značné množství balastních vod a chybí zde oddělovač, což za deště či tání sněhu způsobuje vyplavování ČOV. ČOV Tisá je trvale hydraulicky přetížená: její projektovaná kapacita je 400 EO, zatímco dnes na ni natékají odpadní vody v objemu cca 540 EO (ekvivalentních obyvatel). Celkový stav ČOV je špatný, její stavební i technologická část jsou na hranici životnosti. Kovové konstrukce jsou značně zkorodované, betonové plochy propadlé. V zimě ČOV včetně přípojky vody zamrzá.
V současnosti nemůže být udělen souhlas s napojením dalších obyvatel, přestože je v obci plánována výstavba dalších cca 50 rodinných domů. SVS proto rozhodla o celkové rekonstrukci a intenzifikaci ČOV, kdy dojde k rekonstrukci její stavební i technologické části.

Hlavním investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v nejbližších dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 7. 4. 2017. Po dokončení stavby bude zahájen roční zkušební provoz. Stavba bude realizována s finanční spoluúčastí obce.

Naše voda, plánek lokality: SVS

19.7.2016 2.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5