18. 8. 2019

SVS zahajuje intenzifikaci čistírny odpadních vod v Ploskovicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku intenzifikaci místní čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Ploskovice. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V současné době jsou odpadní vody z obce přiváděny kanalizací na čerpací stanici odpadních vod (ČSOV), umístěnou před místní čistírnu odpadních vod (ČOV), situovanou na jižní straně obce. ČSOV tvoří šachta s děrovanou nádobou, v níž je osazeno ponorné čerpadlo, připojené na výtlak do ČOV. Výtlak z ĆSOV je přiváděn do nádrží ČOV, zakrytých nadzemními skleníky: dvě jsou sedimentační a dvě pro kalové hospodářství. Biologickou část tvoří filtr KATOX. Přečištěná voda odtéká z ČOV do Ploskovického potoka. SVS rozhodla o intenzifikaci ČOV, kdy dojde k rekonstrukci její dožilé stavební i technologické části tak, aby bylo možné postupné navýšení její kapacity dle potřeb obce.

ČOV pro oddělené odpadní vody z Ploskovic bude jednolinková mechanicko-biologická s výhledovou, postupně zvyšovanou kapacitou z 350 na 450 EO (ekvivalentních obyvatel). Bude mít vnitřní přečerpávání a další oddělování před biologickou částí čistírenské linky. Do kapacity 350 EO bude s kalovým hospodářstvím (kalojem), od 350 do 450 EO bez kalového hospodářství (odtah kalu potrubím z aktivace).

Investorem stavby je SVS s finanční spoluúčastí obce. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. října 2016, stavební práce začnou v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2017. Po dokončení stavby bude zahájen roční zkušební provoz.

Naše voda, plánek lokality: SVS

12.10.2016 2.52, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30