5. 6. 2020

SVS zahajuje instalaci mostové váhy na ČOV v České Lípě

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018. Nainstaluje mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV v České Lípě, oznámil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Čistírna odpadních vod Česká Lípa s kapacitou 60 000 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 1982. V letech 2009 až 2011 prošla celkovou stavebně-technologickou rekonstrukcí v rámci původního projektu Čistá Ploučnice. ČOV Česká Lípa čistí aglomeraci města Česká Lípa a obcí Stará Lípa, Dubice u České Lípy, Dolní Libchava, Lada, Horní Libchava, Žizníkov.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy. Na základě legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka vahy je 18 metrů. Váha je samoobslužná. Váha bude umístěna ve stávajícím oploceném areálu ČOV, mezi strojovnou kalového hospodářství, provozní budovou, a biologickou částí (stará linka).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. října 2018. Vlastní stavební práce začnou ve 47. kalendářním týdnu a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda

10.11.2018 0.52, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5