4. 7. 2020

SVS zahajuje další tři rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje ve svém regionu tři další na letošek plánované investiční akce. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

První z nich je rekonstrukce 108 let starého vodovodu v obci Blatno na Chomutovsku. Litinový vodovod v uvedené obci byl uveden do provozu již roku 1906. Řad uložený v místní komunikaci je ve špatném technickém stavu, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Materiál potrubí je totiž zkorodovaný, vodovod je inkrustovaný přes 40 % a armatury jsou nefunkční. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 52 domovních vodovodních přípojek. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. října 2014. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, stavební a výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce začnou v průběhu 45. týdne a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2015.

Další akcí je souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Litvínově, v Žižkově ulici. Také v Žižkově ulici je stávající betonová kanalizace v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: došlo k silné korozi potrubí, jsou vymleté boky a místy chybí dno. Stoka je vedena prostředkem asfaltobetonové komunikace v hloubce do 4,5 metrů. V téže ulici je veden litinový vodovodní řad z roku 1944, který byl kvůli vysoké poruchovosti byl již před rokem 2000 odstaven.  Po rekonstrukci bude zprovozněn, aby mohl sloužit k zásobování polikliniky pitnou vodou. Investorem stavby je SVS. Vlastní výkopové práce budou zahájeny v pondělí 10. listopadu 2014. Během realizace lze předpokládat značně komplikovanou dopravní situaci v lokalitě, protože bude nutné uzavřít příjezdovou komunikaci k poliklinice. Stavební práce mají být provedeny ve dvou etapách: v I. etapě budou podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2014, ve II. etapě do 30. listopadu 2015. Realizace stavby je podmíněna dvěma dalšími stavbami v roce 2015: výstavbou odvedení odpadních vod z parkoviště č. p. 154 a 658, a rovněž vybudováním dešťové kanalizace do Divokého potoka, v koordinaci s městem Litvínov.

Do třetice zahajuje SVS také rekonstrukci poruchového přivaděče pro Škrle – část obce Bílence. Ten byl uveden do provozu roku 1971. Dnes je ve špatném stavu a často poruchový. Důvodem jsou praskliny a místy vypadané střepy. Přivaděč je veden v nezpevněné polní cestě, v hloubce do dvou metrů. V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci poruchového úseku přivaděče použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu v délce 179,4 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek. Na rekonstruovaném řadu budou osazeny dva podzemní hydranty pro možnost odkalení a odvzdušnění vodovodu, jeden hydrant bude sloužit i pro požární účely. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena v průběhu 45. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2014.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

31.10.2014 5.55, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2