17. 8. 2018

SVS zahajuje další rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou akci roku 2018 – v Chomutově, na náměstí Dr. Beneše, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu a nevyhovující úsek kanalizace pro cca. 200 napojených obyvatel. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem potrubí z litiny vnitřního průměru DN 200 mm, uvedeným do provozu v roce 1960, a úsekem pocházejícím ze stejného roku provedeným z litiny průměru DN 250 mm. Řady jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým potrubím průměru DN 300 mm z roku 1945, a úsekem z betonového vejce průměru 500/750, rovněž z roku 1945. Stoky jsou v havarijním stavu, popraskané, a vykazují vysokou korozi. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační stoka nahrazena novým potrubím z kameniny DN 300 v délce 37,72 metrů a úsek 185,58 metrů z kameniny DN 500. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 260 metrů, jako materiál bude použito litinové potrubí DN 200. Součástí stavby je přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek, vč. uličních vpustí. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu v délce kanalizace 223,3 metrů v souběhu, zbývající část vodovodu samostatným paženým výkopem. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny do konce dubna a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 14. září 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

8.4.2018 8.02, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Srpen 2018 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotoblog

více >

Přírodní rameno Dyje v lednickém areáluPřírodní rameno Dyje v lednickém areálu
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >