15. 8. 2020

SVS zahajuje další rekonstrukce, mimo jiné v Lounech a Klášterci nad Ohří

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Lounech, v ulici Prof. Krátkého, nevyhovující úsek kanalizace a dožilý úsek vodovodu, a také v Klášterci nad Ohří, v Královéhradecké ulici, zrekonstruuje dožilý úsek vodovodu. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě v Lounech se nachází úsek vodovodu z litiny průměru DN 80 mm z roku 1960. Vodovodní řad je dožilý a inkrustovaný. Kanalizace je tvořena úsekem betonového potrubí DN 400 a úseky z kameniny průměru DN 200 a 250. Stoky byly uvedeny do provozu v roce 1972. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, a prorůstání kořenů. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Rekonstrukci vodovodu tvoří 1 řad délky 163,28 metrů a tento řad bude proveden z litinového potrubí LT DN 80. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukci kanalizace tvoří 1 stoka. Stoka je navržena z kameniny DN 300 délky 105,72 metrů, v rámci stoky A budou rekonstruovány 4 ks kanalizačních šachet. Mimo stoku A budou navíc samostatně rekonstruovány ještě 3 ks kanalizačních šachet. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení a rekonstrukce přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. října 2018.

V Klášterci nad Ohří, v Královéhradecké ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v celkové 344 metrů pro zhruba 1 000 napojených obyvatel. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny průměru DN 80 a DN 100, uvedeným do provozu v roce 1967. Vodovodní řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový, z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Dále prověřila kamerová prohlídka kanalizaci, je tvořena potrubím z betonu průměru DN 500 mm. Stoka je vzdálena od vodovodu cca. 6 m ve zpevněné komunikaci. Kanalizace je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Stávající potrubí vodovodního řadu bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v původní trase a niveletě plastovým potrubím z polyetylenu PE100RC+ SLM 3.0, SDR17 v rozměrech 90×5,4 mm a 110×6,6 mm. Celková délka rekonstruovaného řadu činí 344 metrů, z toho 262,30 metrů v rozměru odpovídajícím DN 100 mm a 81,70 metrů v rozměru DN 80 mm. Kapacitně bude odpovídat současnému stavu.

Stavbou bude dotčen intravilán obce, kde zástavbu tvoří vysokopodlažní panelové domy. Dotčeny budou místní chodníky z betonové zámkové dlažby a zeleň v okolí domů. Vzhledem k tomu, že se stavba bude provádět bezvýkopově – metodou berstlining, budou povrchy porušeny jen v místech technologických jam. Na řadu jsou navrženy dva nadzemní hydranty. Přepojeno bude 15 ks přípojek. Vlastní stavební práce v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.

Naše voda, plánek lokality (Louny) SVS

6.6.2018 7.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6