16. 6. 2019

SVS zahajuje další dvě vodohospodářské investice v Libochovicích a Kytlicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí na Litoměřicku a Děčínsku další letošní investiční akce – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Libochovicích a rekonstrukci přivaděče Kytlice – Studánka. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětná kanalizace v Libochovicích byla uvedena do provozu roku 1962 a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Materiál potrubí je totiž silně zkorodovaný (místy nad 50 %) a popraskaný, v důsledku čehož vznikají kaverny. Také kanalizační šachty potřebují rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení všech 14 stávajících domovních vodovodních přípojek a 13 domovních kanalizačních přípojek na trase, jakož i rekonstrukce kanalizačních šachet a napojení rekonstruovaných úseků na navazující sítě.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. dubna 2016. Stavební práce mají začít 12. dubna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116,7 milionů korun bez DPH.

Přivaděč Kytlice – Studánka v katastru Jedlové je součástí vodovodu Varnsdorf, který přivádí vodu z prameniště Nová Huť do spotřebiště Varnsdorf. Konkrétně jde o úsek mezi vodojemem Kytlice a směšovací a přerušovací komorou Studánka, jehož potrubí je zkorodované a má poškozenou ochrannou izolaci. Kvůli poškozenému odvodnění štoly je její jižní část zatopena do výše cca 0,3 metru. Potrubí bylo původně uloženo na nosnících, ale sjelo z nich a leží na mokrém dnu štoly, takže hrozí jeho destrukce – SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci. Stavba bude podle SVS velmi složitá vzhledem k uložení potrubí ve štole výšky 180 cm, a navíc v těžce dostupném lesním terénu. Bude nutné vybudovat cca pět metrů hlubokou montážní jámu a provizorní příjezdovou komunikaci. Pro manipulaci ve štole se budou moci použít maximálně šestimetrové kusy potrubí. Nové potrubí bude ve štole uloženo na stávající betonové podpěry. Po dobu rekonstrukce bude nutné zajistit náhradní zásobování pitnou vodou s průtokem min. 10 l/s, které bude rovněž vedeno štolou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. března 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (15. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 168,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality (Kytlice) SVS

 

12.4.2016 0.02, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉRYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30