15. 7. 2020

SVS zahájila ve svém regionu další tři rekonstrukce vodárenských sítí

Rekonstrukci strategického vodojemu v Jeřmanicích, který zásobuje pitnou vodou města Liberec a Jablonec nad Nisou, rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Liberci, v Metelkově ulici a rekonstrukci vodovodu v Paceřicích – Studnici, zahajuje v těchto dnech Severočeská vodárenská společnost (SVS). Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Jeřmanice byl uveden do provozu roku 1964. Voda do něj je přiváděna z jižně situovaných zdrojů, např. z Dolánek, Libíče ap. Jde o strategický vodojem před spotřebištěm – je z něj dodávána pitná voda do Liberce a Jablonce nad Nisou. Ačkoliv je objekt v relativně dobrém stavu, již se na něm lokálně projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. Mimo jiné bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované litinové potrubí a armatury. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Vzhledem k tomu, že strategický vodojem nelze dlouhodobě vyřadit z provozu, bude stavba SVS probíhat za provozu, s krátkodobými odstávkami v řádu hodin.

Další akcí je souběžná rekonstrukce inkrustovaného vodovodu a dožilé kanalizace v Metelkově ulici. V lokalitě bytových domů v městské části Nové Město je v Metelkově ulici kanalizace neznámého stáří ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je popraskaná, s netěsnými spoji a s poškozenými revizními šachtami. Vodovodní řad z roku 1954 je z oceli a litiny a je dožilý, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v místní asfaltové komunikaci. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, osazení jednoho hydrantu, rekonstrukce revizních šachet na trase a napojení na stávající navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce již probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 2. září 2017. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanými akcemi dalších subjektů: s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

Do třetice zahajuje SVS také na Liberecku rekonstrukci vodovodu v Paceřicích – Studnici.  V místní části Paceřice – Studnice byl vodovod uveden do provozu roku 1931, řad vedený převážně přes soukromé pozemky je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný a poruchový. Průtok potrubím je kvůli inkrustaci nedostatečný a dochází k výskytu zvýšeného obsahu železa ve vodě, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 21 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řad. Investorem stavby je opět SVS. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017.

Naše voda, plánek lokality: (Jeřmanice) SVS

11.5.2017 3.05, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2