8. 8. 2020

SVS zahájila v Ústí nad Labem výstavbu splaškové kanalizace

Poklepem na základní kámen zahájila Severočeská vodohospodářská společnost (SVS) ve  Strážkách v Ústí nad Labem tento týden rozsáhlou investiční akci tomto městě. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jedná se o strategickou investici, jejím cílem je výstavba splaškové kanalizace v městských částech Habrovice a Strážky a odvedení odpadních vod k přečištění na čistírnu odpadních vod v Neštěmicích. Stavba je v celkovém finančním objemu 46,8 milionů korun (včetně DPH). Akce je spolufinancována formou dotace Ministerstva zemědělství ČR a příspěvku SVS.

Pavel Boček, náměstek primátora k této stavbě uvádí: „Mám radost, že se nám podařilo letitou problematiku v této lokalitě vyřešit. Stálo velké úsilí poskládat finanční zdroje tak, abychom mohli tuto investiční akci zrealizovat. Město se v uplynulých letech intenzivně snažilo využít dotačních titulů, avšak nepodařilo se získat původně předpokládanou dotaci SFŽP, a tak bylo nutné zahájit jednání a hledání zdrojů znovu od začátku. Nakonec naše úsilí vedlo k úspěšnému jednání s Ministerstvem zemědělství ČR, prostřednictvím jehož dotace, a s příspěvkem Severočeské vodárenské společnosti, můžeme tuto strategickou investici zrealizovat“.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka bude touto stavbou ve Strážkách dobudována souvislá kanalizační síť. „Odstavením zastaralé ČOV a přepojením na kanalizační síť budou po dokončení stavby splaškové odpadní vody od cca. 800 ekvivalentních obyvatel odváděny na dostatečně kapacitní čistírnu odpadních vod v Neštěmicích. Náš akcionář, město Ústí nad Labem, k tomu využilo standardní nástroj spolufinancování, který je k dispozici všem akcionářům naší společnosti a pomáhá dofinancovávat náročné investiční potřeby měst a obcí tohoto druhu, U uvedl Špičák.

Výstavba bude spočívat ve vybudování gravitačních sběračů, ve zřízení dvou čerpacích stanic a příslušných výtlačných řadů. Součástí stavby kanalizačního systému jsou i veřejné části přípojek. Při výstavbě kanalizačního sběrače A, v místní části Strážky, se předpokládá přeložení stávajících potrubí vodovodu, plynovodu a stávajícího přivaděče do Habrovického rybníka.

V k.ú. Habrovice stavba řeší odvedení splaškových vod, především stoku A, do které bude napojena kanalizace z městské části Strážky. Stávající kanalizační stoka bude přepojena do nové kanalizační stoky v prostoru komunikace u Habrovického rybníka. Celková délka kanalizace v Habrovicích činí 1 593 metry. Gravitační stoka A bude ukončena čerpací stanicí, ze které budou odpadní vody tlakovým potrubím přečerpávány do kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Po zprovoznění kanalizačních stok, kanalizačního výtlaku a čerpací stanice bude odstavena z provozu stávající ČOV v Habrovicích. Z ČOV bude demontováno strojní zařízení, betonové nádrže budou vyvezeny a vydezinfikovány.

Naše voda, foto ze zahájení stavby: SVS

25.9.2014 8.20, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6