21. 9. 2020

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Štrbici

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje ve Štrbici, která je částí obce Světec, dožilé úseky vodovodu a nevyhovující úseky kanalizace pro zhruba 120 napojených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen několika vodovodními řady uvedenými do provozu v roce 1970. Jedná se o úsek z litiny DN 100 a DN 80 a úsek z polyetylenu průměru DN 50. Řady jsou dožilé a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené zděným čtvercem  500×500, dále potrubím z betonu DN 200 až 500 mm. Potrubí je popraskané s vysokou korozí beronu, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude probíhat jak ve stávajících trasách (IO 01, IO 03, IO 04 – kanalizace; IO 06, IO 08 – vodovod), tak v nových (vymístěných) trasách (IO 02, IO 05 – kanalizace; IO 07 – vodovod). Stávající kanalizace bude nahrazena kanalizačním potrubím ze železobetonu průměru DN400, dále úsekem z kameninových trub KT DN300 a úsekem z polypropylenu PP d355 x 20,1 mm SDR 17,6. Stávající vodovod bude nahrazen vodovodním potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE DN/OD90 a HD-PE DN/OD63.

V rámci stavby rekonstrukce budou přepojeny veškeré kanalizační a vodovodní přípojky. V případě vymístění kanalizační stoky či vodovodního řadu bude provedeno prodloužení přípojek až do místa možného přepojení na stávající přípojku. V případě potřeby opravy veřejné části kanalizační přípojky bude provedena její oprava v celém rozsahu veřejného prostranství. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS, stavební práce v těchto dnech začaly frézováním komunikace. Stavba by měla být dle předloženého harmonogramu dokončena do 09/2018. Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí obce Světec, která bude provádět celoplošnou obnovu komunikace. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

23.6.2018 10.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4