24. 5. 2019

25.8.2018 4.22, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Mostě a Kravařích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánované investiční akci na rok 2018: v Mostě, v ulici Slovanská, bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace a dožilé úseky vodovodu, a stejně tak v Kravařích u České Lípy, v ulici Nádražní. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v ulici Slovanská je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100, uvedeného do provozu roku 1951. Vodovodní řad je dožilý a poruchový. V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z betonu průměru DN 200 z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala korozi místy nad 50%, díry ve dně, a kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Rekonstrukce kanalizace bude provedena ve stávající trase bezvýkopovou technologií řízeným protlakem se zatažením potrubí z polyetylenu PE d225 v délce 126,16 m. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek a rekonstrukce šachet. Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady celkové délky 415,04 m. Řad 1 bude proveden z litiny DN100 délky 219,69 m a řad 2 rovněž z litiny DN100 délky 188,43 m a litiny  DN80 délky 6,92 m. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Část řadu 1 v délce 178,50 m bude provedena bezvýkopovou metodou berstlining, a část řadu 1 v délce 41,20 m bude provedena otevřeným výkopem. Řad 2 bude proveden rovněž z větší části bezvýkopově (v délce 172,26 m) a v délce 23,09 m bude provedena pokládka vodovodu v otevřeném výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Po dobu krátkodobých odstávek při přepojování budou přistaveny cisterny. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení včetně podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

V Kravařích, v ulici Nádražní, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 66,5 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 68,5 metrů. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky a vodovodního řadu. Stávající kanalizační stoka ze zděných profilů DN 700/900 je ve velmi špatném stavu, chybí části obložení a vyskytují se kaverny. V jednom místě skrze potrubí prochází cizí sítě. Stávající vodovod z litiny DN 80 z roku 1964 je ve špatném stavu. Stávající vodovodní řad bude nahrazen vodovodním řadem z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d90x5,40 mm o celkové délce 66,5 metrů. Součástí stavby je přepojení 5 ks vodovodních přípojek, a propojení se stávajícím vodovodním řadem. Nad potrubím rekonstruovaného řadu, bude uložen vodič NYY-O 1×4 mm2 a bílá výstražná folie s nápisem „VODA“/“VODOVOD“. Stávající zděná stoka obdélníkového profilu 700/900 bude nahrazena kanalizačním potrubím z kameninových trub hrdlových KTH DN 500 o celkové délce 68,50 metrů. Součástí rekonstrukce je přepojení 5 ks kanalizačních přípojek, vysazení 9 ks odboček pro dešťové přípojky včetně uličních vpustí a zřízení nových kanalizačních šachet.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem z potrubí HDPE d63 délky 45,0 m v kombinaci se svěrnými mechanickými tvarovkami a kulovými uzávěry. Potrubí provizorních přípojek HDPE d32 bude zavedeno až k vodoměrným sestavám jednotlivých domů. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. srpna 2018. Zhotovitel bude následně zajišťovat vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Stavební práce začnou v polovině září a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Naše voda, plánek lokality (Most) SVS

 

 

25.8.2018 4.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2