18. 8. 2019

SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounech a kanalizace v Novém Boru

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci 87 let staré kanalizace a vodovodu v Lounech, v části Husovy ulice k přejezdu, a rekonstrukci kanalizace v Novém Boru, v Husově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizace v Lounech pochází z roku 1930 – stoka je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná místy nad 50 %, vykazuje díry ve dně a nevyhovující šachty.  Zároveň je nutné provést výměnu v souběhu vedeného litinového vodovodu z roku 1960, který je poruchový. V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce pěti dílčích kanalizačních stok v celkové délce 392,27 metrů, k rekonstrukci sedmi dílčích vodovodních řadů bude použito potrubí v celkové délce 696,49 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, napojení na navazující řady a stoky a zrušení části původního vodovodu a kanalizace zaplavením popílkem. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou ve 35. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. prosince 2018 s podmínkou, že v termínu 10. – 26. 6. 2018 musí být Husova ulice průjezdná z důvodu konání mezinárodní sportovní akce. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

V Husově ulici v Novém Boru se zástavbou bytových a rodinných domů je stávající kanalizace neznámého stáří ve špatném stavu: staticky narušená, popraskaná a s netěsnými spoji, takže kamerou ani nelze projet v celé její délce. Stoka je navíc uložena velmi mělce, což je nevyhovující při křižování vodovodu a plynovodu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci části stoky s jejím vymístěním do nové trasy. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny v celkové délce 160,8 metrů – od napojení stoky na šachtu v ulici Kapitána Jaroše a v Husově ulici. Stavba bude v celém rozsahu provedena v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení stávajících deseti domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí. Investorem stavby je SVS, stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 12. října 2017.

Naše voda, plánek lokality (Louny) SVS

23.8.2017 4.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1