4. 8. 2020

SVS zahájila rekonstrukci dvou čerpacích stanic odpadních vod v Doksech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila ve svém regionu další investiční akce – rekonstrukce čerpacích stanic odpadních vod Hlavní a Pláž v Doksech a souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Postoloprtech. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Na objektu čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Hlavní v Doksech se podle SVS projevují důsledky vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů, ale i nevyhovujícího dispozičního uspořádání. V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky ČSOV. Po stránce stavební bude provedeno rozšíření čerpací jímky za využití části stávající suterénní strojovny, protože stávající akumulace je s ohledem na vydatnost přítoku nedostatečná. Ve zbývající části strojovny bude nově suchá jímka s odvodněním průsaků. Ze současné služebny bude nově rozvodna. Stávající prostory trpěly nedostatečným větráním, takže došlo k degradaci vnitřních omítek, které budou sanovány. Nátokový žlab v prostoru hrubého předčištění bude rozšířen a osazeny budou nové strojní česle, protože stávající se často ucpávaly. V mokré jímce budou instalována tři ponorná čerpadla. Čerpané odpadní vody budou měřeny. Dojde rovněž k rekonstrukci motorové elektroinstalace a automatizovaného systému řízení.

Čerpací stanice odpadních vod Pláž slouží k čerpání odpadních vod z městské zástavby i rekreačních objektů v Doksech do gravitační kanalizace, která je zakončena na nedaleké čistírně odpadních vod Staré Splavy. Na objektu ČSOV se projevují důsledky stáří, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Po stránce stavební bude provedena sanace obnažené výztuže na stropu a stěnách, dojde k vyspravení vnitřních omítek a k aplikaci nátěrů proti plísním. Bude provedeno nové přirozené odvětrání objektu, s osazením ventilační turbíny na střeše místnosti česlí. Nově bude provedena kompletní rekonstrukce vnitřní stavební elektroinstalace. Strojovna bude nově osazena dvěma čerpadly odpadní vody a jedním čerpadlem spodní průsakové vody. Čerpané odpadní vody budou měřeny. Dojde rovněž k rekonstrukci motorové elektroinstalace a automatizovaného systému řízení.

Investorem staveb je SVS. Stavby byly zahájeny předáním staveniště 21. srpna 2014. Vlastní práce začínají v těchto dnech. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014.

Další akcí je rekonstrukce kanalizace v Postoloprtech. Současná betonová kanalizační stoka na Mírovém náměstí je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka – potrubí je zkorodované a děravé, místy chybí dno. Litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1970 v téže lokalitě bude rekonstruován současně s kanalizací z důvodu těsného souběhu s ní. V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci nově použije potrubí ze sklolaminátu vnitřního průměru 700 a 600 mm v souhrnné délce 245,3 metrů a vnitřního průměru 500 mm v délce 8,16 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z  litiny o vnitřním průměru 200 a 100 mm v souhrnné délce 237,2 metrů a vnitřního průměru 80 mm v souhrnné délce 23,5 metrů. Součástí stavby je přepojení 47 stávajících domovních kanalizačních a 15 vodovodních přípojek na trase. Rekonstrukce kanalizační stoky i vodovodu bude provedena v původní trase. Stavba bude realizována souběžně a bude probíhat v koordinaci s akcemi dalších investorů, zejména s rekonstrukci silnice III/2051 ve správě SÚS Ústeckého kraje a s investiční akcí města Postoloprty, jež zahrnuje chodníky a veřejné osvětlení.

Investorem stavby je SVS. K protokolárnímu předání staveniště došlo v pondělí 15. září 2014. Zhotovitel počítá se zařízením staveniště ve čtvrtek 18. září 2014. V současnosti se čeká na vydání výkopového povolení, vlastní výkopové práce tak začnou na přelomu 39. a 40. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2015 (v případě příznivých klimatických podmínek lze očekávat termín dokončení v prosinci 2014).

Naše voda, plánek SVS (Doksy)

19.9.2014 9.03, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6