7. 4. 2020

SVS zahájila obnovu dalších vodovodů a kanalizací

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Chomutovsku další plánovanou investiční akci roku 2014 – rekonstrukci vodovodu v ulici Pastýřská Studánka v Kadani. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Město Kadaň plánuje revitalizací Löshnerova náměstí a okolí, konkrétně části ulice Pastýřská Studánka. Zde vede trasa stávajícího vodovodního řadu z roku 1956, určeného vzhledem k technickému stavu k rekonstrukci. Trasa začíná v ulici Pastýřská Studánka před kostelem sv. Anny, pokračuje ulicí Pastýřská Studánka v délce 104 metrů a končí na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. V rámci investiční akce SVS se pro vodovod nově použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 150 mm v délce 104 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase.  Rekonstrukce vodovodu bude provedena v původní trase, v rámci otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. dubna 2014. Vlastní práce byly zahájeny na přelomu dubna a května. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Další investiční akcí, u níž byly stavební práce zahájeny právě dnes, je rozsáhlá souběžná rekonstrukce poruchové kanalizace a vodovodu v Lounech, v ulicích Českých Bratří, Baarově, Krátké a Blahoslavově.

Stávající jednotná kanalizační stoka v ulicích Českých Bratří, Baarově, Krátké a Blahoslavově je z betonu o vnitřním průměru 500, 400 a300 mm. Stoka neznámého stáří je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka – materiál je zvětralý a zkorodovaný nad 50 %, místy jsou viditelné díry v profilu a zemina. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1938. Je vlivem stáří rovněž ve špatném stavu a opakovaně poruchový, proto bude rekonstruován současně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci nově použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 a400 mm v souhrnné délce 421 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 80 mm. Trasa rekonstruovaného vodovodu vede celou ul. Českých Bratří po křižovatku s ul. Husovou. Součástí stavby jsou i rekonstrukce řadů kolmo napojených z ulice Blahoslavovy, Krátké a Baarovy – celkem jde o 489 metrů. Součástí stavby je přepojení 47 stávajících domovních kanalizačních a 31 vodovodních přípojek na trase. Rekonstruováno bude rovněž 11 revizních kanalizačních šachet a vyměněn bude jeden podzemní hydrant. Stavba bude realizována souběžně, v rámci otevřeného paženého výkopu, společného pro vodovod i kanalizaci.

V uplynulém týdnu bylo v příslušné lokalitě instalováno dopravní značení, vlastní zemní práce byly zahájeny dnes. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014. V rámci této investiční akce SVS budou v uvedené lokalitě zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přibližně 500 obyvatel.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

19.5.2014 14.53, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3