11. 7. 2020

SVS zahájila další tři rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci vodojemu v obci Kamýk a rekonstrukce historických kanalizací ve Varnsdorfu a Hrádku nad Nisou. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodojem v obci Kamýk slouží k akumulaci vody, voda do něj čerpána z čerpací stanice umístěné na odbočce z vodovodního přivaděče do Velkých Žernosek. Jde o zemní jednokomorový vodojem, tvořený kruhovou monolitickou železobetonovou akumulační nádrží, manipulační a armaturní komorou. Projevují se důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů, zejména na kovových prvcích. SVS rozhodla o rekonstrukci objektu, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. Stavba zahrnuje i terénní úpravy v areálu k zamezení ujíždění svahů, nové oplocení a úpravu příjezdové cesty. Investorem je SVS, stavební práce byly zahájeny v polovině června a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 15. října 2017.

Další akcí je rekonstrukci nevyhovujícího úseku 116 let staré kanalizace v centrální části Hrádku nad Nisou, v Husově ulici. Kanalizace z roku 1901 je v havarijním stavu – je zkorodovaná, netěsná, vykazuje podélné i příčné praskliny, díry v hrdle a prorostlé kořeny. To je příčinou nežádoucího nátoku balastních vod do kanalizace, proto SVS rozhodla o výměně nevyhovujícího úseku. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce revizních šachet na trase, jakož i napojení na navazující stávající stoky. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017.

Ještě o dva roky starší je historická kanalizace ve Varnsdorfu, v Nezvalově ulici – ta byla  uvedena do provozu již roku 1899. Kanalizace uložená v hloubce do 2,5 metru je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, prorůstající kořeny a místy chybějící dno, v důsledku čehož vznikají četné kaverny. V některých úsecích nebylo možné kamerou vůbec projet. Kanalizační šachty na trase mají nedostatečný profil a jsou zkorodované. V souběhu vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm pochází z roku 1973. Je v dobrém stavu a bez poruch, takže jeho výměna není nutná. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce šachet na trase a napojení na navazující stoky. Investorem obou rekonstrukcí kanalizací je SVS, ve Varnsdorfu přitom stavební práce právě začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města Varnsdorf k obnově povrchu komunikace.

Naše voda, plánek lokality (Kamýk) SVS

 

 

19.7.2017 5.47, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2