20. 7. 2019

SVS zahájila další opravy vodovodů a kanalizací

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí rekonstrukci 64 let starého poruchového vodovodu v Kadani, v ulici Jana Švermy a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích, v Bílinské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovod v ulici Jana Švermy zásobuje spotřebiště pitnou vodou z vodojemu Raná. Vodovod z roku 1950, který je veden v asfaltobetonové komunikaci ve správě SÚS Ústeckého kraje a její travnaté krajnici, vykazuje netěsnosti v hrdlech a je v posledních letech opakovaně poruchový. SVS proto rozhodla o rekonstrukci úseku od č. p 610 po napojení na stávající vodovod před č. p. 1067. Součástí stavby je přepojení stávajících čtyř domovních vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v původní trase bezvýkopovou metodou Burstlining, což je metoda sanace potrubí, kdy je pomocí trhací nebo řezací hlavy původní potrubí rozrušeno a současně je zataženo nové potrubí o stejné nebo větší dimenzi. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. října 2014, vlastní práce budou zahájeny v průběhu 46. týdne, a k dokončení stavby dojde podle schváleného harmonogramu do 30. listopadu 2014.

Jednotná gravitační stoka v Bílinské ulici v Teplicích zajišťuje odvádění odpadních vod z nemovitostí z Bílinské a z části Moravské ulice. Tvoří ji úsek betonové kanalizace vnitřního průměru 400 mm a úsek kameninové kanalizace téhož průměru. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav – praskliny a deformace. V souběhu s kanalizací je v místní betonové a asfaltové komunikaci veden vodovod. Tvoří jej úsek z litiny vnitřního průměru 100 mm, uvedený do provozu 1973-74, a úsek z polyetylénu téhož průměru z roku 1975. Vodovod z polyetylénu je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech tří stávajících domovních vodovodních a sedmi kanalizačních přípojek a napojení dvou přípojek od uličních vpustí na trase. Stavba bude provedena převážně v otevřeném paženém výkopu (v délce 95,05 metrů), pouze menší část bezvýkopovou metodou (v délce 33,18 metrů). Vzhledem k umístění trasy stávajícího vodovodu pod vzrostlými stromy a k umístění stávající kanalizace ve svahu silnice I/13 a v zahrádkách dojde při rekonstrukci k jejich vymístění do vhodnějšího prostoru.

Také investorem této stavby je SVS. Vlastní práce budou zahájeny v průběhu 46. týdne. Stavební práce budou rozděleny do dvou etap. V první etapě mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2014, ve druhé etapě do 30. května 2015. Stavba bude realizována v koordinaci s obnovou plynovodů společnosti RWE.

Naše voda, ilustrační foto SVS

 

5.11.2014 8.10, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4