26. 9. 2018

SVS zahájila další investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury

Rekonstrukce vodojemu Branka v Ústí nad Labem a rekonstrukce vodovodních přivaděčů v Lounech, v Jimlínské ulici jsou další stavby, které v těchto dnech zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Branka I z roku 1980 stojí na východním okraji ústecké čtvrti Střekov. Jde o zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 1500 m3. Je tvořen jednopodlažní budovou (s halou a armaturní komorou), ke které jsou přisazeny dvě akumulační nádrže. Budova vodojemu je ve velmi špatném stavu, místy staticky narušená. Nedostatečné oplocení a použití řady plechových prvků na objektu jsou totiž důvodem vandalského poškozování, v důsledku něhož dochází k degradaci objektu zatékáním – tím jsou poškozeny vnější a vnitřní omítky i zdivo. Akumulační nádrž vykazuje trhlinu, kde dochází k průsakům vody. Uvedené poruchy mají negativní dopad na únosnost, trvanlivost a použitelnost objektu.

SVS rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících ČSN.  Dojde k odstranění nakloněné opěrné zdi vodojemu tak, že bude odtěžen zásyp a stěna kompletně rozebrána. Nová opěrná stěna bude železobetonová monolitická. Budou odstraněny stávající poškozené atiky a nahrazeny železobetonovými stěnami. Trhlina v nádrži bude vyspravena injektáží polyuretanovou pryskyřicí. U jiných menších poruch dojde k jejich sanaci za použití nových hydroizolací, vodoodpudivých nátěrů, nových obkladů, odstranění grafitti apod.  Použijí se větrací okénka a komínky, čím se zajistí odvětrávání dříve nevětraných prostorů. Místo kovových klempířských prvků (okapy a svody) a kovových potrubí ventilace budou použity plasty. Co se týče potrubí v akumulační nádrži, bude nahrazeno novým nerezovým. Ostatní potrubí a armatury budou očištěny pískováním, odrezeny a nově natřeny. Dojde k rekonstrukci elektrické instalace ve vodojemu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. března 2015. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2015.

Také stávající přiváděcí vodovodní řady v blízkosti Jimlínské ulice jsou ve špatném technickém stavu, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci přivaděčů použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 1335,2 metrů a pro propoj potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 200 mm v délce 71,4 metrů. Stavba bude realizována v délce 1235,6 metrů v otevřeném paženém výkopu a v délce 174 metrů bezvýkopovou metodou. Rekonstrukce proběhne částečně v původní trase, převážně však dojde k vymístění tak, že nová trasa povede přes pozemky města v komunikaci Jimlínská. Závěrem bude provedena úprava povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka budou v rámci této akce zrekonstruovány nevyhovující vodovodní přivaděče, které jsou určeny k zásobování cca 7000 obyvatel Loun.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. března 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech (v průběhu 11. týdne), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015.

Naše voda, plánek lokality (Ústí nad Labem) SVS

11.3.2015 7.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

SPOLEK VLTAVAN - KŘEST REPLIKY ŠÍFUSPOLEK VLTAVAN - KŘEST REPLIKY ŠÍFU
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >