23. 8. 2019

SVS zahájila další dvě rekonstrukci kanalizací

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila souběžnou rekonstrukci dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu v Horově ulici a rekonstrukci části kanalizace v Janáčkově ulici v Liberci, a rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v Litvínově, v Podkrušnohorské ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Ve vilové lokalitě u botanické zahrady v Liberci je v Horově ulici a v části Janáčkovy ulice kanalizace z roku 1930 ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je zdeformovaná, netěsná, zkorodovaná, popraskaná a s chybějícími dny, v důsledku čehož dochází k nátoku balastních vod. Je tvořena úseky z různých materiálů – z betonu, PVC a kameniny vnitřního průměru 300 mm. Vodovodní řad v Horově ulici z roku 1954 z litiny vnitřního průměru 80 mm je dožilý, inkrustovaný a poruchový. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v místních asfaltových komunikacích. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 11 domovních vodovodních přípojek a 28 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, osazení jednoho podzemního hydrantu a napojení na stávající navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. října 2017.  Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanými akcemi dalších subjektů: s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s investiční akcí města k obnově povrchu komunikace Horova.

Kanalizace v k. ú. Chudeřín u Litvínova je z kameniny vnitřního průměru 500 mm. Stoka z roku 1973 je vedená v hloubce až 3,5 metru v zatravněné ploše na pozemcích s p. p. č. 870/1, 661/4 a 661/5 u komunikace Podkrušnohorská, které jsou ve vlastnictví města a dvou firem.  Je v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka, a navíc má problémy s nedostatečnou kapacitou. Na stoce nejsou přípojky. V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci uvedeného úseku kanalizace použije železobetonové potrubí vnitřního průměru 600 mm s vnitřní čedičovou výstelkou do poloviny profilu v délce 30,1 metrů. Budou rekonstruovány tři revizní šachty na trase a rekonstruovaný úsek bude napojen na navazující stávající stoky. Závěrem stavby, jejíž součástí je vykácení náletových křovin a drobných dřevin, dojde k obnově zatravněných povrchů pozemků v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny do konce srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Stavba SVS bude v otevřeném paženém výkopu provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí společnosti Nanovia – přeložkou kanalizačního výtlaku.

Naše voda, plánek lokality (Liberec) SVS

 

 

19.8.2017 5.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1