5. 6. 2020

4.11.2018 1.09, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí ve Šluknově rekonstrukci vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci – ve Šluknově dojde k odstranění kanalizačních výustí, prostřednictvím kterých odcházejí odpadní vody bez čištění do Stříbrného potoka a do Šluknovského potoka, součástí stavby je zároveň rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Husova, Fibichova a Na Příkopech. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ulici Fibichova se v úseku mezi ulicemi Husova a Na Příkopě nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1892 a vzhledem k jeho stáří je již dožilý, poruchový, inkrustace představuje 40 %. Co se odkanalizování uvedené lokality týče, stávající kanalizace zakončená kanalizační výustí DC 113 odvádí odpadní vody z části ulice Fibichova. Kanalizace je tvořena z betonových trub o rozměru DN 300 až DN 600. Do kanalizace jsou napojeny odpadní vody od celkem 9 objektů. Kanalizační výusť DC 113 je zaústěna do Stříbrného potoka u č.p. 96, a odpadní voda tak odchází bez přečištění přímo do vodoteče. Dalším řešeným úsekem je stávající kanalizace zakončená výustí DC 115, která odvádí odpadní vody z části ulice Fibichova a části ulice Císařská. Kanalizace je tvořena také z betonových trub, o rozměru DN 300 až DN 500, a odvádí odpadní vodu celkem ze 6 objektů. Kanalizační výusť DC 115 je zakončena do Šluknovského potoka v ulici Císařská u č. p. 299. I tato odpadní voda je tak odváděna bez přečištění do místní vodoteče. Celkem je tak nutné zajistit likvidaci cca 4,1 m3/den odpadní vody z uvedené lokality napojením na stávající kanalizaci zakončenou na ČOV Šluknov.

S uvedenou stavbou dále souvisí rekonstrukce kanalizace v ulici Fibichova. Kanalizační řad byl uveden do provozu v roce 1973, je ve špatném technickém stavu. Kamerová prohlídka prokázala podélné trhliny, díry v profilu, vznikající kaverny, a natékání balastních vod. V rámci stavby tak dojde k odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC 115, a dále pak k rekonstrukci kanalizace a vodovodu.  Odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC115 spočívá v částečném zbudování nové kanalizace v ulici Husova napojené na ulici Fibichova a celkovou rekonstrukci kanalizace v ulici Fibichova s přepojením na stávající kanalizační řad v ulici Na Příkopě a vybudování odlehčovací komory v ulici Fibichova, před stávající výustí D113 do Stříbrného potoka.

V ulici Husova tak dojde k pokládce nové kanalizace z kameniny DN 300 v délce 42,96 metrů. V ulici Fibichova bude položena nová kanalizace rovněž z kameniny průměru DN 300 v délce 268,45 metrů. V ulici Na Příkopech dojde k rekonstrukci stoky z betonu DN 600 v délce 12,68 metrů. Vodovod bude rekonstruován v ulici Fibichova za nové potrubí z polyetylenu PE 100 d90 v celkové délce 265,45 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. října 2018 a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 11 měsíců od předání staveniště, tj. do 26. září 2019. V této lhůtě je započítána i předpokládaná zimní technologická přestávka (XII/2018 – III/2019).

Naše voda, plán lokality: SVS

4.11.2018 1.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5