3. 6. 2020

28.3.2020 0.16, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí ve Cvikově rekonstrukci vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2020: Ve Cvikově, v ulicích Smetanova, Lesní, a V Zátiší, provede rekonstrukci dožilého vodovodu a nevyhovující kanalizace.

V ulici Smetanova se nachází litinový vodovod DN 100 z roku 1960 v celkové délce 390 metrů. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále je zde úsek z polyetylenu DN 110 z roku 1980 v délce 320 metrů. Potrubí je z nekvalitního materiálu, a velmi často poruchové. V boční ulici, Lesní, se nachází vodovod z litiny DN 80 z roku 1960, je rovněž ve špatném technickém stavu. V ulici V Zátiší je úsek ocelového vodovodu DN 60 v délce 65 metrů. Potrubí je již dožilé a inkrustované. Navazuje na něj vodovod z polyetylenu DN 90 v délce 26 metrů, který je také z nekvalitního materiálu a poruchové. V ulici Smetanova se nachází úsek kanalizační stoky z PVC v dobrém technickém stavu, nevyhovující stav je u 16 ks revizních šachet, ty vykazují nestabilní konstrukci, jsou popraskané, mají poškozená dna, dochází k nátoku balastních vod. V dolní části kanalizace se nachází úsek z betonu DN 400 v délce 80 metrů, tento úsek je ve špatném technickém stavu. Z uvedených důvodů, v koordinaci s městem Cvikov, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 951,50 metrů a kanalizace v celkové délce 156 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (předpoklad od 1. dubna 2020) a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. Následně navazuje investiční akce města Cvikov, obnova komunikace (výměna podkladních vrstev komunikace, včetně asfaltů, v celé šíři komunikace). Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

SVS, ilustrační foto archiv Naše voda

28.3.2020 0.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5