21. 9. 2020

SVS zahájí rozsáhlou rekonstrukci kanalizace a vodovodů v Děčíně – Podmoklech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Děčíně – Podmoklech rozsáhlou rekonstrukci historické kanalizace a souběžně vedených poruchových vodovodů na Husově náměstí a v přilehlých ulicích. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotné kanalizační stoky na Husově náměstí a v přilehlých jmenovaných ulicích byly uvedeny do provozu již roku 1910 a jsou dnes vlivem stáří v havarijním stavu z důvodu masivní koroze betonu a prasklin. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod z roku 1909 o vnitřních průměrech 80, 100 a 125 mm. Je také ve špatném technickém stavu a v posledních letech opakovaně poruchový, proto dojde k jeho současné rekonstrukci s kanalizací. Při rekonstrukci dojde k výměně stávajících kanalizačních stok za potrubí z kameniny o vnitřních průměrech 400, 500 a 600 mm a k přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí na trase a k rekonstrukci kanalizačních revizních šachet. Při rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny o vnitřních průměrech 80, 100 a 150 mm. Budou rovněž přepojeny stávající vodovodní přípojky a vyměněny podzemní hydranty na trase. Celkový rozsah stavby je 1874,6 metrů, z toho 867,2 metrů kanalizace a 1007,4 metrů vodovodů. Část rekonstrukce kanalizace bude provedena bezvýkopovou technologií, část zednickým způsobem s uložením kameninových žlabů do dna.

Rekonstrukce přispěje podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 210 připojených obyvatel uvedené lokality. Sama SVS letos podle něj investuje do obnovy vodohospodářského majetku zhruba 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny z ročního investičního plánu SVS. I v případě uvedené rekonstrukce je investorem SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli, který si v následujících dnech bude zajišťovat vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a vydání výkopových povolení.

Naše voda, ilustrační foto SVS

10.12.2013 5.15, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4