25. 5. 2019

30.10.2018 5.17, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bohušovicích n. Ohří

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Bohušovicích nad Ohří, v ulici Pod Pivovarem, dožilý úsek vodovodu v délce 26,5 metru a nevyhovující úsek kanalizace v délce 59 metrů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě se nachází betonová stoka DN 300, uvedena do provozu v roce 1974. Je ve špatném stavu, kanalizace je chemicky narušená, vyskytují se kaverny ve dně, koroze je místy nad 50% a šachty jsou ve špatném stavu. Dále se zde nachází vodovod z litinového potrubí DN 80 z roku 1969. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v délce 59 metrů a vodovodního řadu v délce 26,5 metru. Na stoku jsou napojeny celkem 4 kanalizační přípojky. Dešťové vpusti nebudou napojovány. Na stoce se vyskytují 4 kanalizační šachty, do jedné je zaústěn výtlak PVC 90. Stavba počítá s rekonstrukcí této stoky ve stávající trase a niveletě z kameninových trub hrdlových KTH DN 300 tř. 160 v délce 47,0 metrů a KTH DN 250 tř. 240 v délce 12,0 metrů včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek, výměny 3 ks šachet a napojení výtlaku PVC 90. Napojovací šachta Š1 zůstane zachována, budou osazena pouze nová stupadla. Poslední šachta Š4 bude posunuta o 12,0 metrů blíže a konec kanalizace bude zasypán.

Potrubí kanalizační stoky bude v délce 22,0 metrů uloženo do společného výkopu s rekonstruovaným vodovodem a dále v délce 37,0 m bude uloženo do samostatného otevřeného paženého výkopu. Stávající vodovodní řad LT DN 80 bude vyměněn za potrubí z LTH 80 v délce 26,5 metrů. Součástí stavby je přepojení 1 ks vodovodní přípojky. Nad potrubím rekonstruovaného řadu, bude uložen vodič NYY-O 1×4 mm2 a bílá výstražná folie s nápisem „VODA“/“VODOVOD“.  Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. října 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny nejpozději do 30. listopadu 2018.

Naše voda, plánek lokality SVS

30.10.2018 5.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2