15. 8. 2020

SVS zahájí rekonstrukci kanalizace v Libochovicích a vodovodu v Petrovicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Libochovicích, v ulicích Táboritská a Chelčického, rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a v Petrovicích druhou etapu rekonstrukce dožilého vodovodu. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ulici Táboritská se nachází kanalizační řad z betonu DN 400 z roku 1989. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, černé kaverny a díry ve dně. Dále se v jednom úseku zjistil nedostatečný profil kanalizační šachty a šachta s poškozenými stupadly. V souběhu s kanalizací se nachází vodovodní řad tvořený litinovým potrubím DN 125 z roku 1967, který je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. V ulici Chelčického je stoka tvořena betonovým potrubím DN 400, byla uvedena do provozu v roce 1989. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou jen z části, kompletní prohlídku znemožnilo chybějící dno betonové trouby, praskliny, a destrukce stoky. Na druhé straně silnice se nachází vodovod z litiny z roku 1961. Potrubí je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stávající stoka v Táboritské ulici bude rekonstrukcí rozdělena na stoku „A“ s použitím kameninového potrubí DN 400, tř. 160 a stoku „B“ z kameninového potrubí DN 250, tř. 160. Stoka „A“ začíná v nově zahloubené šachtě a končí v nové kanalizační šachtě připojením stoky z ulice Jeronýmova. Stoka „B“ začíná napojením na stoku odvádějící odpadní vody z ulice Chelčického a končí u domovní přípojky objektu č. p. 559 v nově vybudované revizní šachtě. Je navržena s novým přespádováním a zahloubením stávající stoky. Během rekonstrukce budou přepojeny všechny domovní přípojky. Rekonstrukce kanalizace v Chelčického ulici je navržena z kameninového potrubí DN300, tř. 160 v celkové délce 209 m. Trasa rekonstrukce kanalizace bude vedena ve stávající trase a ve stávající niveletě. V rámci rekonstrukce bude zřízeno 5 kanalizačních šachet. Během rekonstrukce budou přepojeny všechny stávající domovní přípojky a napojovaná stoka DN250 z ulice Táboritská.

Při stavbě dojde ke zrušení stávající kanalizační šachty v křižovatce ulic Táboritská a Chelčického na stoce odvádějící odpadní vody na ČOV a část této stávající stoky DN400 bude zaplavena cemento-popílkovou směsí v celkové délce 3,2 metry. Stavební práce začnou v polovině července a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2018.

V Petrovicích bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v celkové délce 1 294 metrů, na který je napojeno cca. 300 obyvatel. Stavba navazuje na 1. etapu prováděnou v roce 2017, v rámci které došlo k výměně téměř 1 800 metrů vodovodu. Stejně jako v uplynulém roce je tato etapa koordinována s rekonstrukcí obrusné vrstvy komunikace II/248, kterou bude provádět Krajská správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

V obci Petrovice byl vodovod vybudován armádou, bohužel obsyp nebyl prováděn dle předpisů, a tak se na vodovodu nacházejí kameny a další nevhodný materiál. Nevhodný zásyp potrubí se stal zdrojem stále častějších poruch, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Od hraničního přechodu po č.p. 494 se nachází vodovodní řad tvořen ocelovým potrubím DN 80, který byl vybudován v roce 1970. Dále se od č.p. 494 po č.p. 537 nachází vodovod z polyetylenu PE 110, rovněž z roku 1970. Poslední úsek je tvořen potrubím z litiny DN 80. V rámci rekonstrukce bude použito nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 110 a krátký úsek z tvárné litiny TLT DN/ID 100. Vodovodní řad je situován v asfaltové komunikaci a na rozhraní silnice a chodníku či zeleně. Na své trase překonává 3x vodní tok. Rekonstrukce bude probíhat bezvýkopovou technologií Berstlining a ve směrově nevhodných úsecích v otevřeném výkopu. Profil stávajícího vodovodního řadu bude nahrazen potrubím s jednotným profilem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních přípojek a přepojení napojených vodovodních řadů a výpustí.

Stavba je koordinována s rekonstrukcí obrusné vrstvy komunikace II/248, kterou bude v roce 2018 provádět Krajská správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 15. října 2018.

Naše voda, plánek lokality (Libochovice) SVS

 

 

28.6.2018 8.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6