8. 7. 2020

9.3.2019 6.01, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí rekonstrukci infrastruktury v Roudnici nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Roudnici nad Labem, v ulici Stadická, proběhne rekonstrukce 299,3 metrů kanalizace a 316,5 metrů vodovodu, pro cca 125 napojených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 150, uvedený do provozu v roce 1930. Vodovod je již dožilý s roustoucím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena úseky betonového potrubí DN 300 a DN 400 z roku 1978. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace četné díry, korozi místa nad 50 %, praskliny, úseky s prorostlými kořeny, netěsné spoje, a tvořící se kaverny. Kanalizační šachty mají nedostatečný profil a jsou nestabilní. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 299,3 metrů a vodovodu v délce 316,5 metrů.

Stávající kanalizační stoka bude vyměněna za kameninové trouby DN 400 v délce 252,6 metrů a v dimenzi DN 300 v délce 46,7 metrů, zároveň dojde k přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Stávající vodovod bude vyměněn za potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD průměru d160, součástí stavby bude rovněž přepojení vodovodních přípojek.

Rekonstrukce kanalizace začíná napojením na stávající kanalizaci v prostoru křižovatky ul. Stadická x Libušina x Přemyslova a pokračuje dle staničení v pravé části komunikace až za křižovatku ul. Stadická x Školní. Od šachty S1 bude dále zrekonstruováno potrubí v ul. Stadická vedené až k č.p. 772, které slouží jako přepad z této šachty při zvýšené hladině odpadních vod. Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ulic Stadická x Špindlerova tř. napojením na stávající vodovod a dle staničení pokračuje v levé části komunikace až k č.p. 926. Na rekonstruovaném řadu v ul. Stadická jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (2 ks). Stavba současné umístění hydrantu v prostoru křižovatky ulic Stadická x Přemyslova zachovává, hydrant bude v rámci stavby vyměněn za nový. V rámci stavby bude zrušen hydrant u č.p. 954.

Stavba bude prováděna otevřeným paženým výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude uloženo do samostatných výkopů. Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. března 2019. Vlastní stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad na přelomu 11./12. kalendářního týdne). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2019.  Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

SVS, ilustrační foto archiv Naše voda

 

9.3.2019 6.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

RAŠELINIŠTĚ PERNINKRAŠELINIŠTĚ PERNINK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2