21. 9. 2020

SVS zahájí rekonstrukci čistíren odpadních vod v Modlanech a v Jirkově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) přebuduje malou čistírnu odpadních vod (ČOV) v Modlanech – Drahkově na čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) a stabilizuje proces nitrifikace na ČOV Jirkov. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Čištění odpadních vod z jednotné kanalizace v místní části Modlan Drahkově je zajištěno na malé čistírně odpadních vod VHS z roku 1995. Před ČOV je na přívodní stoce odlehčovací šachta a odlehčená odpadní voda odtéká do Drahkovského potoka. Odpadní vody jsou poté přivedeny na mechanicko-biologickou ČOV, která je však technologicky dožilá a nedostatečně účinná. Aby byla zajištěna shoda s platnou legislativou, rozhodla SVS o rekonstrukci kanalizačního systému v Drahkově. V rámci investiční akce SVS bude stávající ČOV zrušena a její nádrže upraveny na hrubé předčištění a čerpací stanici odpadních vod (ČSOV).  Odpadní vody od připojených obyvatel budou z ČSOV kanalizačním výtlakem odváděny do kanalizačního systému města Teplice, zakončeného na zrekonstruované
a dostatečně kapacitní ČOV Bystřany. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 11. listopadu 2017.

Na čistírnu odpadních vod v Jirkově s kapacitou 40 333 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 34 850 EO. Byla v letech 2005-2006 zrekonstruována a jde o mechanicko-biologickou ČOV ve dvoulinkovém provedení s chemickou eliminací fosforu a dvoustupňovým anaerobním mezofilním vyhníváním se samostatným plynojemem. Ukázalo se, že na ČOV je v určitých obdobích nestabilní proces nitrifikace a dochází k překračování předepsané maximální hodnoty dusíku (Ncelk) – proto je potřeba zvětšit nitrifikaci při zachování denitrifikace. V rámci investiční akce SVS proto budou obě nádrže denitrifikace v polovině délky rozděleny železobetonovou stěnou na denitrifikační a flexibilní zónu. Stávající míchadlo v obou linkách bude přemístěno k dělící stěně a do flexi zóny bude nově instalováno druhé  míchadlo stejných parametrů. V místech nového umístění míchadel bude upraven aerační systém, rovněž v místě původního osazení míchadla. Zároveň dojde k osazení sond pro řízení interní recirkulace. Stavba bude probíhat za provozu, vždy na jedné ze dvou paralelních linek ČOV. Investorem je SVS, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 23. listopadu 2017.

Naše voda, plánek lokality: (Modlany) SVS

 

2.6.2017 3.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4