29. 5. 2020

SVS začíná s rekonstrukci úpravny vody Bedřichov za 100 milionů

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci úpravny vody Bedřichov, jež zahrnuje doplnění prvního separačního stupně a rekonstrukci filtrace. Jde o největší letos zahajovanou stavbu v regionu působnosti SVS, ve finančním objemu téměř 99 milionů korun (bez DPH). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Poté, co jsme v přechodném období do roku 2010 splnili požadavky nové legislativy v oblasti čištění městských odpadních vod, přesunuli jsme výrazně těžiště aktivit k realizaci opatření v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Po zrekonstruované úpravně vody Desná – Souš je úpravna Bedřichov druhou velkou stavbou v této kategorii v Libereckém kraji. Doplnění prvního separačního stupně a rekonstrukce filtrace umožní úpravně vyrovnat se do budoucna bez problémů se sezónními výkyvy kvality surové vody, kterou nakupujeme od státu,“ řekl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Úpravna vody Bedřichov je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou. Areál úpravny vody leží v Jizerských horách severně od krajského města Liberec, v obci Bedřichov v nadmořské výšce 645 – 655 m. n. m. Do provozu byla úpravna uvedena roku 1987. Surovou vodu odebírá z vodního díla Josefův Důl, které je vybudováno na říčce Kamenici. Pitnou vodou z této úpravny je zásobováno přibližně 55 000 obyvatel.

Úpravna je tvořena jednou budovou, která je orientována ve směru sever-jih. Je v ní umístěna celá technologická linka výroby pitné vody, chemické hospodářství, provozní místnosti a hotelové ubytování. Mimo areál úpravny je provozní vodojem, který slouží k zajištění provozní vody a zásobování okolních obcí pitnou vodou. Části technologické linky jsou přes průběžnou údržbu a dílčí obnovu zastaralé. Úpravna se navíc od roku 2009 potýká se zhoršenou kvalitou surové vody v podobě nárazového zvýšení výskytu nežádoucích mikroorganizmů, které stávající technologická linka nedokáže účinně separovat.

Z těchto důvodu je nutné provést rekonstrukci technologické linky, která spočívá v doplnění o první separační stupeň (flotaci) a rekonstrukci druhého separačního stupně (filtrace). Flotace rozpuštěným vzduchem je osvědčený a vyzkoušený separační proces, který se zařazuje na úpravnách vody jako první stupeň. První etapa rekonstrukce stavebně zahrnuje přítok do reakční nádrže, sanaci reakční nádrže, vestavbu flotace, odtok z flotace a nátok na filtry. Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci čtyř filtrů, výměnu pracích čerpadel a dmychadel. Filtry budou rekonstruovány na filtry bez meziden s drenážním systémem Leopold. Filtrační písek bude nahrazen speciální dvouvrstvou filtrační náplní. Bude doplněno měření a regulace. Práce budou probíhat v areálu úpravny, převážně ve stávající hale filtrace.

K předání staveniště došlo 19. března 2014. Stavební práce mají být dokončeny do 30. listopadu 2014. Aktuálně probíhají demolice u reakčních nádrží, práce tak byly zahájeny bouráním děrovaných stěn a vodících nosných prvků.

Úpravna vody bude po rekonstrukci dvoustupňová a dvoulinková. Maximální výkon úpravny (výroba upravené pitné vody) má být 370 l/s, průměrný výkon 190 l/s.

Rekonstrukce úpravny proběhne za provozu, během provádění prací dojde pouze ke krátkodobým odstávkám v řádu hodin, kdy bude produkce pitné vody nahrazena z jiných zdrojů, takže se na zásobování obyvatel nikterak neprojeví. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované úpravny.

Investorem stavby v celkovém objemu 98 822 803,- Kč (bez 21% DPH) je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚV Bedřichov – SYNER – SMP“, jehož vedoucím účastníkem je stavební společnost SYNER, s. r. o. Dalším účastníkem sdružení je firma SMP CZ, a.s.

Při výběru zhotovitele stavby došlo ke zdržení, protože jeden z účastníků soutěže podal Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v červnu 2013 návrh na přezkoumání úkonů SVS při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce ÚV Bedřichov“ v užším řízení. V prosinci 2013 ÚOHS rozhodl o zastavení správního řízení. Jeho rozhodnutí nabylo právní moci v lednu 2014, kdy teprve bylo možné podepsat smlouvu s vybraným zhotovitelem stavby. Stavba proto bude zahájena výrazně později, než se předpokládalo, což se promítlo do schváleného harmonogramu stavby. Jeho dodržení bude klást na všechny subjekty, které na realizaci stavby participují, zvýšené nároky.

Naše voda

7.4.2014 13.00, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31