28. 5. 2020

9.4.2014 11.18, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS vyměňuje další stoletý vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje souběžnou rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Chomutově, v Kukaňově ulici. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Hlavní kanalizační sběrač jednotné soustavy stok v Kukaňově ulici je z betonu vejčitého profilu 500/750 mm. Odvádí odpadní vody z ulic Kadaňská, Fibichova, Komenského, Černovická, Na Průhoně, Trocnovská a Klicperova. Sběrač byl uveden do provozu roku 1910. Je v havarijním stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Vykazuje korozi betonového potrubí, podélné i příčné praskliny a v několika úsecích dokonce chybí dno. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca 2,5 metru je veden ocelový vodovod vnitřního průměru 125 mm z roku 1903, který bude zrekonstruován současně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci nově použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 600 mm v délce 182,4 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 22 kanalizačních přípojek a pěti odboček k uličním vpustem na trase. Pro vodovod se nově použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 110 mm v délce 182,4 metrů. Přepojeno bude 20 vodovodních přípojek na trase a jeden podzemní hydrant.

Stavba bude provedena souběžně v původní trase sítí, v rámci otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. března 2014. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení, a schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce budou zahájeny v týdnu od 14. dubna 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii celkem 18 staveb za 63,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 65,2 milionů korun.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

9.4.2014 11.18, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31