13. 7. 2020

29.5.2019 6.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

SVS vymění v Údlicích téměř 2 km vodovodního přivaděče

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Údlicích vymění 1 924 metrů poruchového vodovodního přivaděče pro 4 300 zásobených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního přivaděče z litiny DN 300 mm z roku 1964, který zásobuje pitnou vodou obce Údlice, Hrušovany, Březno, Bílence, Droužkovice, Všehrdy a Nezabylice. Původní potrubí bude nahrazeno ve stávající trase novým hrdlovým potrubím z tvárné litiny DN 300 mm. Na přivaděči bude provedeno přepojení stávající vodovodní přípojky z polyetylenu pro zahrádkářskou kolonii.

Trasa rekonstruovaného přivaděče začíná ve stávající armaturní šachtě v intravilánu obce a vede štěrkovou cestou, kříží státní silnici III/0728 ve správě SÚS, pokračuje štěrkovou cestou a následně vede přes pozemky s ornou půdou. Dále pokračuje podél silnice III/25124 k armaturní šachtě umístěné v chráněném území přírodní památky Údlické Doubí, kde bude nové potrubí napojeno na stávající vodovodní síť, na potrubí z vodojemu Údlice.

Pokládka vodovodu bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Během rekonstrukce bude zajištěno provizorní zásobování, v rámci stavby bude v šachtě v Chomutově v ulici Dukelská osazen redukční ventil DN 150 pro regulaci tlaku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. května 2019. Zhotovitel předpokládá zahájení vlastních prací ve 23. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zdroj: SVS, ilustrační foto Naše voda

 

29.5.2019 6.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2