9. 4. 2020

12.4.2019 7.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS vymění v centru Žatce část vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Žatci, v ulici Josefa Hory a na Náměstí 5. května, provede rekonstrukci kanalizace a vodovodu pro cca 100 napojených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z litiny v dimenzi DN 100 a DN 150. Byl uveden do provozu v roce 1955. Je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím DN 300 až DN 500, a pochází z roku 1956. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 90,10 metrů a vodovodu v délce 242 metrů. Stavba proběhne jak otevřeným výkopem, tak vzhledem k lokálním podmínkám také s použitím bezvýkopové metody pro část pokládky vodovodního potrubí.

Pro kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Součástí stavby je i přepojení všech kanalizačních přípojek. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 a DN 150. Zároveň dojde k přepojení 18 ks vodovodních přípojek z vysokohustotního polyetylenu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. října 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

SVS, zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

12.4.2019 7.25, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3