20. 9. 2020

SVS rekonstruuje vodovod u vodojemu Rádlo

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku rekonstrukci vodovodu u vodojemu Rádlo. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řady u vodojemu Rádlo byly uvedeny do provozu roku 1962. Jde o přívodní litinový řad do vodojemu průměru 100 mm a rozvodné řady z vodojemu. Ty jsou z litiny průměru 80 mm a azbestocementu o průměrech 150 a 125 mm. Litinové řady jsou inkrustované, což způsobuje problémy s kvalitou dodávané vody. Azbestocementové řady jsou dožilé a poruchové, navíc je k nim problematický přístup při opravách.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro přívodní řad použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v délce 170 metrů. Pro rozvodné řady bude rovněž použito HD-PE, a to průměru 160 mm v souhrnné délce 320 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií burstlining. Tato metoda spočívá v nahrazení stávajícího nevyhovujícího potrubí vtažením nového plastového potrubí stejné nebo vyšší dimenze. Při vtahování nového úseku potrubí využitím speciálního příslušenství se stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím rozšíří. Je časově a finančně úsporná a navíc šetrná – má pouze minimální nároky na zemní práce.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. srpna 2013. Stavební práce byly zahájeny ve 35. týdnu výkopem startovacích a montážních jam, a bylo započato se zatahováním potrubí. V těchto dnech budou prováděny propoje potrubí. Práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Naše voda

 

2.9.2013 11.43, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4