2. 6. 2020

SVS rekonstruuje vodovod a kanalizaci v Jablonci nad Jizerou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lidické ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Lidické ul. je tvořen několika úseky: beton vejčitého profilu 400/600 mm, zděná čtvercová stoka 600/600 mm, kamenina vnitřního průměru 400, 300 a200 mm, ocel vnitřního průměru 200 mm. Většina úseků je zkorodovaná, netěsná, místy chybí části trub. Souběžně je vedený litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1918, značně inkrustovaný a poruchový, proto bude rekonstruován společně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci v Lidické ulici použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 500 mm v  délce 89 metrů a kamenina vnitřního průměru 200 mm v délce 14 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v celkové délce 115 metrů. Stejný materiál a profil vodovodního potrubí bude v délce 10 metrů veden v konstrukci mostu. Rekonstrukce vodovodu bude provedena částečně v souběhu s kanalizací a částečně samostatně v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. května 2014. Následně zhotovitel zajišťoval potřebné stavební povolení, vytyčení inženýrských sítí, a dále pak schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 29. srpna 2014.

Rekonstruovaný vodovod a kanalizace v Lidické ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro 300 připojených obyvatel.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

26.6.2014 14.11, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5