26. 8. 2019

SVS rekonstruuje také vodovod v Litvínově i ČOV na Lounsku

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci popraskané kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v Litvínově, v Rooseveltově a Kostelní ulic a rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v Kryrech. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jednotné kanalizační stoky v Rooseveltově i Kostelní ulici byly uvedeny do provozu roku 1938. Jsou vlivem stáří ve špatném technickém stavu, materiál je zkorodovaný, trubky jsou popraskané, rozlámané a jsou díry v profilu, proto dojde k rekonstrukci stoky. V souběhu s kanalizací v Rooseveltově ulici ve vzdálenosti 0-4 metry od ní je veden litinový vodovod, který bude vzhledem k souběhu s kanalizací vyměněn v rámci společné investiční akce.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 17. března 2015. Stavební práce mají být zahájeny 4. května 2015 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015.

Splaškové vody z kanalizačního systému v Kryrech natékají na místní čistírnu odpadních vod. Jde o mechanicko-biologickou ČOV z roku 1996 s projektovanou kapacitou 7204 EO (ekvivalentních obyvatel). Dosud na ní neproběhla větší rekonstrukce, kromě instalace strojních česlí s lisem na shrabky v roce 2012. Přečištěné vody jsou z ČOV přes měrný objekt vypouštěny do Blšanky, což je pravostranný přítok Ohře. SVS rozhodla o částečné výměně technologie a rekonstrukci objektů ČOV. Po rekonstrukci bude její kapacita 1500 EO.

V rámci investiční akce SVS dojde k částečné stavební a technologické rekonstrukci ČOV, bez dostaveb objektů. V rámci hrubého předčištění bude vyměněn kompresor pro provzdušňování lapáku písku, dojde mimo jiné také k doplnění stavební i technické elektroinstalace a automatizovaného systému řízení ČOV. Celá stavba bude probíhat uvnitř oploceného areálu ČOV za provozu. Použitím nových technologií dojde ke zkvalitnění procesu čištění odpadních vod.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. dubna 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2015. Poté bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV v délce 12 měsíců.

Naše voda, ilustrační foto SVS

 

1.5.2015 0.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1