23. 7. 2019

SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v Žatci na Kruhovém náměstí

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Žatci, na Kruhovém náměstí v prostoru autobusového nádraží. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající kanalizace na žateckém Kruhovém náměstí v prostoru autobusového nádraží byla uvedena do provozu v roce 1971 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Potrubí uložené v asfaltobetonové komunikaci v hloubce až do 4,5 metru vykazuje značnou korozi a chybí pojivo ve zdivu. Souběžně je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1960, který bude vyměněn zároveň s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstrukce kanalizace realizována v celkové délce 64,2 metrů, z toho v délce 36,3 metrů výkopem a v délce 27,9 metrů bezvýkopem – zatažením nového potrubí do stávajících stok. Prostor mezi původním a vloženým potrubím bude zaplaven cemento-popílkovou směsí. Součástí stavby je přepojení čtyř kanalizačních odboček a dvou přípojek uličních vpustí a rekonstrukce tří stávajících kanalizačních šachet.  Rekonstrukce vodovodu vedeného v komunikaci a chodníku v hloubce cca dva metry bude provedena ve výkopu, v celkové délce 75,7 metrů. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu, součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a osazení nového nadzemního hydrantu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. února 2015, vlastní práce začaly v průběhu 8. týdne a stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. března 2015. Stavba SVS je realizována v koordinaci s investiční akcí města – před plánovanou obnovou komunikace na dopravním terminálu.

Rekonstrukce vodovodu v Žatci je jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 21 staveb za 78,8 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 89,5 milionů korun.

Naše voda, ilustrační foto SVS

26.2.2015 15.52, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4