25. 5. 2020

SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v Mimoni a vodovod v Mostu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další dvě plánované investiční akce – 1. etapu rekonstrukce nevyhovující kanalizace a poruchového vodovodu v Mimoni v lokalitě Křížová – Pražská ulice a rekonstrukci vodovodu v centru Mostu. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Mimoni pochází z roku 1960 a je opakovaně poruchový. Betonová kanalizace různých průměrů byla uvedena do provozu v letech 1929 a 1971. Jak prokázala její kamerová prohlídka, má zkorodované stěny, je zanesená a projevují se netěsnosti až destrukce v místech přípojek, v důsledku čehož vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o výměně nevyhovujících úseků. Stavby jsou uloženy v asfaltových a dlážděných komunikacích v lokalitě Křížová – Pražská ul. Jde o první etapu plánované rekonstrukce vodárenských sítí v ulicích Pražská, Křížová a Nová, která se celkem bude týkat více než 400 metrů kanalizace a 360 metrů vodovodu. Rekonstrukce bude provedena v původní trase i hloubce. Součástí stavby je rekonstrukce čtyř původních kanalizačních šachet a vybudování dvou nových, přepojení stávajících 11 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a jedné vodovodní přípojky na trase. Závěrem dojde k obnově dotčených povrchů, a to v časové koordinaci stavby SVS s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchů v části ulic Pražská a Nová.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. října 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2015.

Také stávající vodovod v ul. Vítězslava Nezvala v centru města Most byl uveden do provozu roku 1960 a v současné době je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V téže ulici vedený zásobní vodovodní řad vnitřního průměru 350 mm a kameninová kanalizace vnitřního průměru 300 mm z roku 1966 jsou v dobrém stavu a výměnu nepotřebují. Součástí stavby je přepojení všech 12 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Stavba bude v celé délce realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena v těchto dnech, zhotovitel čeká na vydání výkopového povolení. V letošním roce bude provedena část, která nebude zasahovat do komunikací, aby mohla být zajištěna údržba povrchů v zimním období. Stavební práce tak budou obnoveny dle klimatických podmínek a po vydání výkopového povolení na zbylou část rekonstrukce v jarních měsících roku 2016. Práce budou dokončeny do 31. května 2016.

Naše voda, plánek lokality (Mimoň) SVS

 

 

21.10.2015 0.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31