18. 7. 2019

SVS rekonstruuje kanalizaci v Jablonci a vodovod v České Kamenici

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další dvě rekonstrukce vodohospodářského majetku – jde o kanalizaci v Jablonci nad Nisou v Lípové ulici a nevyhovující vodní zdroj pro obec Víska nad Lesy. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka v Jablonci nad Nisou v lokalitě s bytovými domy pochází z roku 1968 a je vlivem stáří je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi betonu, kaverny, praskliny, střepy, a deformace. Proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Součástí stavby je rekonstrukce revizních kanalizačních šachet a přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. srpna 2015. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2015.

Místní část Víska pod Lesy má vybudovaný samostatný vodovod. Kvalitu surové voda z místního zdroje však negativně ovlivňují průsaky z okolní zemědělské činnosti, proto SVS rozhodla o náhradě tohoto nevyhovujícího zdroje, který je včetně vodojemu umístěn na soukromých pozemcích. Vodní zdroj Víska pod Lesy bude odstaven a místní zchátralý vodojem zlikvidován. SVS provede propojení vodovodu Víska pod Lesy s koncovou větví vodovodu v České Kamenici, v Děčínské ulici. K tomu bude vybudován nový úsek výtlačného vodovodu a automatická čerpací stanice. Stávající vodovod v České Kamenici v Děčínské ulici předtím musí projít rekonstrukcí. Úsek od křižovatky s ulicí U Benaru po křižovatku s ulicí Zahradní je ve velmi špatném technickém stavu, zkorodovaný, inkrustovaný přes 60 % a opakovaně poruchový. Řad z roku 1924 je uložen převážně v silnici I/13 ve vlastnictví ŘSD ČR.

Rekonstruovaný řad bude uložen mimo vozovku. Součástí stavby budou propoje na navazující řady a přepojení stávajících domovních přípojek na trase. Poté bude provedena úprava povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. V rámci druhé etapy proběhne výstavba vodovodního výtlaku z Děčínské ulice do Vísky pod Lesy, automatická tlaková stanice bude vybavena dvěma čerpadly. Obě etapy stavby proběhnou ve funkční provázanosti a koordinovaně s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti. Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2015.

Naše voda, plánek lokality (Jablonec) SVS

 

 

7.9.2015 7.02, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4