28. 5. 2020

SVS rekonstruuje kanalizace a vodovody v Mostě a Chomutově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánované investiční akce – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově a v Mostě. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizační stoka v Palachově ulici v Chomutově o vnitřním průměru 400 mm pochází z roku 1910. Je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka – došlo ke korozi betonu nad 50 %, jsou viditelné praskliny, vypadlé střepy a díry ve dně, takže do kanalizace vtékají nežádoucí balastní vody. Na trase je deset kanalizačních šachet, z nichž některé mají nedostatečný profil a chybí jim stupadla. V souběhu s kanalizací je veden ocelový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1920. Je zkorodován, inkrustován přes 20 % a jsou na něm nefunkční armatury, takže dochází k únikům vody. Vodovod bude rekonstruován současně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci nově použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délce 270,7 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 50,4 metrů. Součástí stavby je na trase výměna kanalizačních šachet, přepojení stávajících 51 kanalizačních přípojek a devíti odboček k uličním vpustem. Pro vodovod se nově použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm s cementovou výstelkou v délce 320,1 metrů. Přepojeno bude 39 stávajících vodovodních přípojek na trase a budou provedeny propoje do vedlejších ulic. Stavba bude provedena souběžně v původních trasách, v rámci otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. března 2014. Vlastní práce jsou zahajovány k dnešnímu dni, tj. 30. dubna 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2014.

Jednotná kanalizační stoka v ulici Leoše Janáčka v Mostě je z betonu vnitřního průměru 300 mm. Také tato stoka pocházející z roku 1930 je ve špatném technickém stavu, beton je zkorodovaný a místy chybí dno. Stoka odvádí odpadní a dešťové vody z objektů a ulic Leoše Janáčka a U Města Chersonu. V těsném souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 0-2,5 m je veden vodovod z litiny o vnitřním průměru 100 mm z roku 1935. Při rekonstrukci kanalizace hrozí jeho narušení, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v délce 95 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 100 mm v délce 94 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek na trase. Stavba bude provedena úsporně v rámci společného otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. I zde je investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. února 2014. Vlastní práce budou zahájeny v těchto dnech. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. května 2014.

Naše voda, mapka lokality Chomutov: SVS

30.4.2014 17.07, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31