10. 7. 2020

18.10.2019 0.12, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS rekonstruuje další vodovody a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění v Rychnově u Jablonce nad Nisou kanalizaci a vodovod, vodovod zrekonstruuje i v obci Okrouhlá. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

V ulici Nádražní v Rychnově u Jablonce nad Nisou se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1935. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch, armatury jsou nefunkční. Dále se zde nachází kanalizace, kterou tvoří potrubí z betonu DN 300 mm. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny. Další úsek kanalizace tvoří zděné potrubí z kamene v profilu DN 500/600 mm a úsek z betonu DN 400 mm. Stoka je v havarijním stavu, a nebylo možné provést prohlídku kamerou v celém úseku. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce 260 metrů kanalizace a 408 metrů vodovodu.

Kanalizační stoky a vodovodní řad budou umístěny v nové trase v komunikaci (stávající umístění je v chodníku, kde nelze zajistit rekonstrukci). Pro objekt nádražní budovy bude vybudována nová splašková kanalizace (stoka„3“ a „4“). Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. října 2019. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (43. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2020.

SVS také zahajuje rekonstrukci dožilého litinového vodovodu z roku 1963 v obci Okrouhlá.  V předmětné lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 80 mm – tento vodovod je již dožilý a z důvodu umístění nové splaškové kanalizace rozhodla SVS o rekonstrukci příslušného úseku vodovodu. Předmětem investiční akce SVS je rekonstrukce vodovodu v délce 204 metrů. Předmětem investiční akce obce Okrouhlá je výstavba splaškové kanalizace v délce 145,7 metrů.

Staveniště se nachází na pozemcích obce Okrouhlá a komunikace ve správě KSSLK. Napojení na stávající kanalizaci je navrženo ve stávající šachtě v komunikaci. Navrhovaná splašková kanalizace bude sloužit pro odvádění splaškových odpadních vod z přilehlých objektů. Pro umožnění napojení nemovitostí budou v rámci stavby vysazené odbočky z kanalizační stoky, které budou ukončené na pozemku města záslepkou. Napojení rekonstrukce vodovodu na stávající vodovod bude provedeno na p.p.č.142 a 461.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 90×5,4 mm včetně přepojení 5 ks vodovodních přípojek. Nová kanalizační stoka bude provedena z polypropylenu PP Master DN 250 mm vč. 4 ks revizních šachet a 4 ks odboček DN 200 mm pro budoucí kanalizační přípojky. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. října 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 19. ledna 2020.

Naše voda, mapka lokality (Rychnov u Jablonce nad Nisou), SVS

18.10.2019 0.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2