22. 9. 2020

SVS provede rekonstrukci česlovny v Neštěmicích a zahájí rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Cvikově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede rekonstrukci česlovny na centrální čistírně odpadních vod v městské části Neštěmice a rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Cvikově, v Nové ulici a okolí. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Čistírna odpadních vod (ČOV) v Neštěmicích s kapacitou 169 000 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v polovině devadesátých let. V současnosti na ni natékají odpadní vody v objemu 84 093 EO. Během více než dvaceti let provozu byla provedena řada jejích úprav a výměna nebo doplnění technologie, letos SVS doplňuje instrumentaci aktivačních nádrží.  Objekt česlovny ČOV je dožilý. Projevují se důsledky nedostatečně větrání, kdy stěny a strop jsou od plísně. Postupně vypadávají ocelová okna. Dožívá i strojní zařízení a elektroinstalace.  Po stavební stránce bude objekt kompletně rekonstruován, kromě střechy a hromosvodu, a budou provedena opatření k zajištění dostatečného větrání. Co se týče technologie, budou vyměněny 3x strojní jemné česle včetně lisování a dopravy shrabků do kontejneru a 6x  stavítka před a za česlemi. Budou provedeny s tím související stavební úpravy, výměna stavební elektroinstalace, nové připojení všech nahrazovaných technologických zařízení a doplnění části řídícího systému ČOV. Investorem stavby je SVS, stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do deseti měsíců od předání staveniště, tj. do 15. března 2018.  Rekonstrukce proběhne za provozu ČOV.

V uvedené lokalitě ve Cvikově, v ulicích Nová, Sad 5. Května, Čechova a Boženy Němcové se zástavbou rodinných, bytových a panelových domů je jednotná kanalizace tvořena úseky z let 1910, 1930 a 1969, které jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Potrubí je zkorodované, popraskané, s posunutými spoji, chybí části stěn, místy je znatelný protispád. Důsledkem je destrukce a časté kaverny. V souběhu vedené zásobní vodovodní řady z let 1959 – 1977 jsou dožilé, zkorodované a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Celkem jde o 804,5 metrů kanalizace a 971 metrů vodovodů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 47 domovních vodovodních přípojek a 64 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce kanalizačních šachet, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle smluvního termínu má být stavba dokončena do 6. ledna 2018. Zhotovitel však dle harmonogramu prací počítá s dokončením sítí do konce září tak, aby byla zajištěna koordinace s plánovanou investiční akcí města Cvikov k rekonstrukci komunikací a chodníků.

Naše voda, plánek lokality (Neštěmice): SVS

7.6.2017 3.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4