24. 5. 2019

8.8.2018 10.15, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS provádí rekonstrukci vodovodů v Rychnově a v Solanech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí rekonstrukci dožilých úseků vodovodu a nevyhovující kanalizace v Rychnově u Jablonce nad Nisou, v ul. Truhlářská a U Potůčku, a rekonstrukci vodovodu v Solanech, jež je místní část obce Děčany. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ulici Truhlářská se nachází vodovodní řad z oceli průměru DN 50 z roku 1987. Řad je poruchový, inkrustovaným a značně zkorodovaný, jedná se již o havarijní stav. Dále se v ulici Truhlářská nachází kanalizační stoka z betonu průměru DN 300. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, je zkorodované, a místy natékají balastní vody. Ve špatném stavu je rovněž kanalizace v části ulice U Potůčku, kde je rovněž úsek betonové kanalizace DN 300. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 180,0 m (úsek 1 – 103,5 metrů, úsek 2 – 76,5 metrů). Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V převážné délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovaným vodovodním řadem (IO 02). Pouze počáteční část trasy kanalizační stoky „1“ bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 80 v ulici Truhlářská, která bude provedena v úseku od křižovatky s ul. Nádražní ke křižovatce s ul. Občanská (přes křižovatku ul. Truhlářská/U Potůčku). Vodovodní řad je veden po celé délce v místní asfaltové komunikaci, v celkové délce 164,5 metrů a bude proveden vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena v celé délce z polyetylenového potrubí PE 100RC d90. V převážné délce rekonstrukce vodovodního řadu se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovanou rekonstrukcí kanalizace. Pouze počáteční a koncová část trasy vodovodního řadu bude provedena v samostatném paženém výkopu. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2018. Vlastní stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. října 2018.

Předmětem rekonstrukce stávajícího litinového vodovodního řadu v Solanech, místní části obce Děčany, je stávající vodovod uvedený do provozu v roce 1969, který vykazuje inkrustaci a problémy v hrdlových spojích, z toho důvodu dojde k jeho výměně. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD (PE 100 RC+) d 63 mm v celé délce cca 161,0 metrů. Při rekonstrukci vodovodu bude přepojeno celkem 10 kusů vodovodních přípojek (10 x d32). Rekonstrukce vodovodního řadu bude probíhat ve stávající trase a niveletě. Stavba počítá s osazením podzemní odběrové soupravy s odvodněním, sekčních šoupat a s přepojením stávajících přípojek a řadů. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem a potrubí bude ukládáno do pískového lože. Rekonstrukce bude prováděna po cca 50 metrových úsecích. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. července 2018. Stavební práce začnou od 15. srpna 2018 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2018.

Naše voda, plánek lokality (Rychnov u Jablonce nad Nisou) SVS

 

 

8.8.2018 10.15, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2