17. 8. 2019

SVS pokračuje v rekonstrukcích vodohospodářského majetku

Rekonstrukce vodojemu Nový v Dolní Poustevně na Děčínsku a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žandově na Českolipsku jsou další z investičních akcí, které v současné době provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Dolní Poustevna – Nový má kapacitu 2 x 250 m3. Je do něj přiváděna jak voda z devíti jímacích objektů prameniště Dolní Poustevna, tak voda čerpaná výtlakem z vodojemu Horní Poustevna – U Kureje.  Pitná voda z vodojemu Nový je gravitačně dopravována do spotřebiště, do dolního pásma Dolní Poustevna a do Horní Poustevny.

Vodojem je zemní typový montovaný vodojem, který zahrnuje dvě kruhové akumulační nádrže a mezilehlou manipulační komoru. Armaturní komora je v 1. podzemním podlaží.  Vodojem je ve špatném technickém stavu. Projevují se důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na kvalitu betonu, krytí výztuže, tepelně-izolační vlastnosti a větrání, tzn. na únosnost a životnost objektu. Stavební část zahrnuje bourání, svislé a vodorovné konstrukce, malby a nátěry, terénní úpravy a vzduchotechniku. Technologická část zahrnuje rekonstrukci obou přítoků, odběrové potrubí z vodojemu, havarijní přepad a vypouštění vodojemu. Rekonstrukce je prováděna za provozu.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce 31. prosince 2013.

Na západním okraji obce Žandov je jednotná kameninová kanalizace v ulicích Pod Dubovkou a Osvobození ve špatném technickém stavu – je staticky narušena, potrubí je popraskané, sedlé, dno je vymleté a v místě protispádu se utvářejí ucpávky. Vlivem netěsnosti potrubí dochází ke značnému nátoku balastních vod, což nežádoucím způsobem zatěžuje ČOV Žandov. V ulici Pod Dubovkou kanalizace odvádí odpadní vody z rodinných domů a bytových domů, v ulici Osvobození z panelových domů. Kanalizace pochází stejně jako bytové a panelové domy ze 70. let 20. století. V ulici Pod Dubovkou je v souběhu s kanalizací veden vodovodní řad, v posledních letech opakovaně poruchový.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodárenských sítí v ulici Pod Dubovkou, kdy bude v rámci jednoho výkopu provedena rekonstrukce kanalizace i vodovodu. V ulici Osvobození bude rekonstruována kanalizace. Bude použita kamenina o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 359,9 metrů. Pro vodovod v ulici Pod Dubovkou se použije potrubí z polyetylénu o průměru 90 mm v délce 165 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase a přepojení uličních vpustí. Rekonstruovaná kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 280 připojených obyvatel tohoto úseku. Zrekonstruovaný vodovod zajistí pravidelné dodávky pitné vody pro asi 80 obyvatel.

Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. března 2014.

Naše voda, ilustrační foto SVS

6.12.2013 8.42, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1