5. 4. 2020

SVS pokračuje v rekonstrukcích vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánované investiční akce roku 2014 – rekonstrukci 124 let starého vodovodu v Chřibské U potoka a rekonstrukci vodojemu v obci Údlice. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Obec Chřibská byla původně zásobována vodou z místních pramenišť, ta však nevyhovovala kvalitou vody, proto došlo k zásobování převážné části obce pitnou vodou z úpravny vody Chřibská. Páteřní vodovodní řad v obci je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Pochází z roku 1890 a dnes je vlivem stáří ve velmi špatném technickém stavu, silně inkrustovaný (přes 40 %) a opakovaně poruchový. Zarostlé potrubí není dostatečně kapacitní, proto na konci úseku, kde stojí panelové domy, dochází k problémům s tlakem vody. Vodovod bude z těchto důvodů zrekonstruován, čím se také vyřadí z provozu poslední problematické vodní zdroje v obci, Kamenická a Chřibská – Dolní. Vodovod je veden převážně v komunikaci, částečně v zeleném pásu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 100 mm v délce 495 metrů. Bude přepojeno také všech 16 stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou – kromě úseku z kostek, který plánuje zrekonstruovat obec. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. dubna 2014. Následně zhotovitel zajišťoval potřebné výkopové povolení, a dále pak schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, a vytyčení inženýrských sítí.

Vlastní práce započnou od pondělí 26. května 2014, a to napojením provizorního vodovodu (tzv. suchovodu). Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Vodojem Údlice se nachází v lese cca 3 km jihozápadně od města Chomutov. Je zásobován pitnou vodou z úpravny vody Jirkov. Vodojem zásobuje především obec Údlice a další obce směrem na Louny (Březno, Bílence), v případě potřeba může zásobovat i Chomutov. Jde o monoliticko-montovaný jednokomorový vodojem o objemu 1×1000 m3, tvořený armaturní komorou a obdélníkovou akumulační nádrží. Objekt je ve špatném technickém stavu. Projevují se důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Mají dopad především na kvalitu betonu, krytí výztuže a tepelně-izolační vlastnosti. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu.

SVS rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících ČSN. Po stránce stavební bude kvůli korozi sanována nosná železobetonová konstrukce stropů (stopní deskové panely, trámy a průvlaky). Budou opraveny vlhkostí degradované vnitřní omítky a nátěry. Vyměněny budou také zkorodované ocelové prvky, např. dveře. Co se týče technologie, dojde k výměně části potrubí v rámci akumulace a armaturní komory, které je silně zasaženo korozí a inkrustací. Další část trubního vedení bude od koroze a inkoustů očištěna a opatřena ochranným nátěrem. Součástí rekonstrukce bude rovněž výměna nevyhovující elektroinstalace v objektu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. dubna 2014. Následovaly přípravné práce na příjezdové komunikaci. Vlastní stavební činnost na stavbě začala v těchto dnech, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014.

Naše voda, ilustrační mapka (Chřibská) SVS

 

24.5.2014 8.38, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3